Stenger Gamle Bybro

Formannskapet i Trondheim vedtok tirsdag å stenge Gamle Bybro for biltrafikk.

Gamle Bybro er snart ferdig reparert. Nå skal politikerne avgjøre om bilene igjen skal innta brua.  Foto: Javad Montazeri

Saken oppdateres.

Årsmøtet i Trondheim Arbeiderparti gikk sist helg inn for at brua blir stengt i ett år med påfølgende evaluering av konsekvensene. Dette ble også resultatet i formannskapet.

Arbeiderpartiets gruppeleder Geir Waage ba for en uke siden om en ukes utsettelse med saken slik at årsmøtet skulle få si sitt. Og det har årsmøtet nå gjort. Dermed ble det rådmannens alternativ 2 som ble vedtatt.

Trafikkøkning

Etter at ett år er gått og evalueringen gjennomført, skal det fremmes en ny sak for formannskapet. Da blir spørsmålet permanent stenging eller ikke.

Evalueringen som skal foregå, består i hovedsak av trafikktellinger, i hvilken grad stenging har påvirket kjøremønsteret i Midtbyen. Det er allerede registrert en nedgang i trafikken i Midtbyen, døgnet sett under ett, på tre tellepunkt, Bakke bru, Kjøpmannsgata og Erling Skakkes gate. På Elgeseter bru er det registrert en liten økning. I rushtidsperiodene har det vært en viss økning på de to bruene, en nedgang på de to andre tellestedene. Nye tellinger vil vise om dette er en varig utvikling.

Sterke meninger

Mange har sterke meninger om biltrafikk over Gamle Bybro og Bakklandet. Av de høringsinstansene som har uttalt seg, er det bare Næringsforeningen som støtter gjenåpning av brua.

Rådmannen ser flere momenter som taler for å stenge brua for biler. Han ønsker å styrke bruas funksjon som hovedforbindelse mellom Bakklandet/Singsaker og Midtbyen for fotgjengere og syklister. Det er et mål i Miljøpakken å gjøre sykling og gåing mer attraktivt.

Rådmannen peker også på tilbakemeldinger fra parter på Bakklandet tilsier at stenging har gitt positiv effekt for lokalmiljøet. Samtidig ser det ikke ut som det har skjedd en forverring av forholdene for biltrafikk i Midtbyen som følge av stengingen mens brua blir reparert. Han peker også på Gamle Bybro som et kulturminne av svært høy verdi.

På forsiden nå