Får parkere – men må flytte bilen etter 12 timer

Kommunen åpner for at beboerne i stikkveien til Jakobstien kan benytte to parkeringsplasser. Baksiden er at de må flytte bilene hver 12. time.

Kristin Stav og Birgit og Erling Gjellan får parkere ved boligene, men må flytte bilene etter 12 timer. 

Saken oppdateres.

Trondheim kommune og politiet gikk inn for et parkeringsforbud i et nabolag på Sverresborg i desember i fjor, som omfatter fem veier. Birgit og Erling Gjellan, Kristin Stav og Ellen Stav i stikkveien til Jakobstien ble særlig berørt, da de ikke har parkering ved egne boliger.

LES OGSÅ: Naboene har parkert på samme sted i flere tiår. I dag er det forbudt

Nå åpner kommunen og politiet for to parkeringsplasser ved stikkveien til Jakobstien. Plassene foreslås lagt på hver side av stikkveien.

«Plasseringen tar i størst mulig grad hensyn til siktkravet for utkjøring fra stikkveien og avkjørslene til eiendommene i nærheten. For å sikre at de to nye parkeringsplassene ikke blir benyttet til langtids hensetting av biler men blir et tilbud som i størst mulig grad blir tilgjengelig for de nærmeste beboerne, er det lagt en tidsbegrensning på maksimalt 12 timers parkeringstid på plassene», heter det i notatet fra rådmannen.

- Komplisert situasjon

Kommunalråd for Høyre i Trondheim kommune, Tone Stav, tok først opp temaet i formannskapet 20. januar i håp om å finne løsninger for de berørte. Da opplyste rådmannen at kommunen og politiet var i dialog for å avklare mulige tilpasninger. Formannskapet ble orientert om utfallet i formannskapsmøtet i går.

Les også: Politikere vil oppheve parkeringsforbudet

Etter orienteringen spurte Tone Stav om kommunen kan åpne for soneparkering og ytterligere én parkeringsplass i Jakobstien. Rådmannen sa blankt nei.

- Det er positivt at kommunen ser behovet til beboerne. Samtidig lager de en komplisert situasjon for to pensjonister i 80-årene, når de ikke får parkere så lenge de ønsker, sier Tone Stav, og sikter til ekteparet Gjellan.

- Utfallet er uholdbart, sier Erling Gjellan.

- Da må vi opp å flytte bilen klokken sju hver morgen. Det er like traurig som det er i dag. For oss blir ikke situasjonen bedre i det hele tatt, sier Gjellan, som nå vurderer hvordan han skal ta saken videre.

Bedre varsling

Naboene har tidligere uttalt i Adresseavisen at de opplevde kommunen som lite samarbeidsvillig. Stav har tatt dette med formannskapet to ganger.

- Det ga resultater, sier hun

I notatet fra rådmannen til formannskapet, står følgende: «I framtidige planlagte parkeringsreguleringer vil rådmannen i størst mulig grad sikre at varslingstiden muliggjør tilpasning i sommerhalvåret».

Kommunalråd for Høyre, Tone Stav, mener kommunen lager en komplisert situasjon for beboerne. 

Kommunalråd for Høyre, Tone Stav, mener kommunen lager en komplisert situasjon for beboerne. 

På forsiden nå