Forlik om Fritz Moen-erstatning

Staten har inngått forlik om erstatning i Fritz-Moen-saken.

Saken oppdateres.

Conrad Svendsen Senter og stiftelsen Signo får 20 millioner, opplyser stiftelsen. Avtalen ble inngått torsdag.

Fritz Moen ble uskyldig dømt for drapene på Sigrid Heggheim i 1976 og Torunn Finstad i 1977 i Trondheim. Den døve og funksjonshemmede mannen satt 18 år i fengsel og fikk i tillegg sju års sikring. Moen ble frikjent for det ene drapet før han døde i 2005. Etter sin død ble han også renvasket for det andre.LES OGSÅ: - Dødsboet tilkjent 16 millioner

I mars i år fikk dødsboet etter Fritz Moen tilkjent til sammen 16 millioner kroner i erstatning for det ene justismordet.

- At staten kun gir erstatning for det ene justismordet på Fritz Moen er så umoralsk som det går an, sa privatetterforsker Tore Sandberg til adressa.no da.LES OGSÅ: - Staten plaget ham til døde

Også Senteret og eierorganisasjonen Signo var svært skuffet over erstatningsbeløpet. Advokat John Christian Elden varslet at han ville drøfte med styret i senteret om saken skulle bringes inn for tingretten med sikte på å få en høyere erstatning.

Signo planlegger ifølge aftenposten.no å bruke de fire ekstra millionene på forskning og opplysningsvirksomhet rundt funksjonshemmedes stilling i strafferettspleien.

Kravet etter de feilaktige drapsdommene mot Fritz Moen var opprinnelig på 28 millioner kroner. Statsadvokaten i Sør-Trøndelag hadde innstilt på 23 millioner kroner.

Justissekretariatenes begrunnelse for å redusere beløpet så kraftig var at Fritz Moen døde før han ble frikjent for drapet på Torunn Finstad. De ville derfor ifølge Elden ikke gi noe oppreisningsbeløp for dette justismordet.

 
    
      (Foto: Kim Nygård)

  Foto: Kim Nygård

 
    
      (Foto: KIM NYGÅRD)

  Foto: KIM NYGÅRD

På forsiden nå