Historisk klimaforlik:

Drivstoffavgift på 60 øre pr. liter

Det blir en drivstoffavgift på 60 øre pr. liter i Trondheim fra neste år. Og det blir en rekke nye bomstasjoner rundt Trondheim.

Saken oppdateres.

TV-ADRESSA: Blir kostbart å bruke bilen

SI DIN MENING: Hva synes du om klimaforliket?

Det er klart etter et omfattende klimaforlik mellom Ap, SV, Sp, De Grønne, Venstre og KrF.

Et solid flertall i Trondheim bystyre er enige om en omfattende klimapakke for Trondheim som blant annet omfatter 60 millioner kroner mer til kollektivtrafikk hvert år de neste 15 årene. Planen betyr også bygging av E6 sør fra Jaktøyen til Okstadbakken, ny vei Osloveien/Sluppen bru og frem til Nordre Avlastningsvei, og en tunnel til Munkvoll.

Flere bomstasjoner

I tillegg skal det bevilges store summer til gang- og sykkelstier, trafikksikkerhetstiltak, økt innsats mot trafikkstøy og gatebrukstiltak. Tiltakene skal finansieres gjennom drivstoffavgift og en rekke nye bomstasjoner rundt prosjektene E6 sør, Osloveien og E6 øst.

Klimapakken har en ramme på 5,8 milliarder kroner frem til 2018, og forutsetter store statlige investeringer i tillegg til de pengene som kommer inn gjennom drivstoffavgift og bomstasjoner. Investeringene til nye veier og andre tiltak i perioden er på 4,9 milliarder kroner, og de økte bevilgningene til kollektivtrafikken er beregnet til 900 millioner kroner frem til 2018.

LES OGSÅ: Ingen parkeringsavgift på kjøpesentrene

Utfordrer staten

Politikerne i Trondheim utfordrer nå regjeringen til å svare på denne søknaden. Tiltakene forutsetter statlig engasjement i veiprosjektene og at Trondheim kommune får en større andel av belønningsmidlene som regjeringen har avsatt til kommuner som iverksetter trafikkregulerende tiltak.

Flertallet har satt som mål at CO2 utslippene frem til 2018 skal reduseres med 50 prosent, og at 50 prosent av all trafikk i Trondheim innen 2018 skal bli kollektivtrafikk.

- Denne avtalen er historisk, og legger et godt grunnlag for videre arbeid de neste 15 årene. Vi har blitt enige om en historisk miljøpakke for transportområdet som vil bidra til å redusere utslipp, sier ordfører Rita Ottervik.

 
På forsiden nå