Ny usikkerhet om godsterminalen

Vedtak i Trondheim bystyre og Sør-Trøndelag fylkesting kan skyte milliardprosjektet ut i det blå.

Ny utsettelse? Ny godsterminal skal bygges på Torgård og erstatte dagens terminal på Brattøra. Det politiske kravet om at både terminal og tunnel skal bygges samtidig, kan føre til at godset fortsatt blir håndtert på Brattøra i mange år fremover. 

Saken oppdateres.

Flertallet i de to politiske organene støtter bygging av ny godsterminal på Torgård. Men begge forsamlingene krever at tunnelen gjennom Vassfjellet anlegges samtidig som selve terminalen. Dermed får prosjektet en prislapp på svimlende 6,7 milliarder kroner.

Med en slik kostnad skapes det usikkerhet om det er politisk vilje i Stortinget og i regjeringen til å sikre finansiering av prosjektet. Høyre, som ble stående alene om trinnvis utbygging, mener kravet om samlet utbygging kan gi en utsettelse på 10 til 15 år.

Trinnvis

Etter at Jernbaneverket kom med sin anbefaling om Torgård tidligere i år, ble det gitt uttrykk for at det kan være lurt med en trinnvis utbygging. Begrunnelsen for dette var hensynet til de store kostnadene. Det fortonte seg enklere å få terminalen på plass i Nasjonal transportplan (NTP) med en lavere kostnad.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) sier at det er opplagt at dersom terminalen bygges først, vil det aldri komme noen tunnel i etterkant.

Høyt spill

Han får full støtte fra et bredt flertall i bystyret. I vedtaket heter det at en trinnvis utbygging vil medføre risiko for at godstransporten på jernbane ikke blir konkurransedyktig og at tunnelen aldri blir realisert.

Høyres Joakim Strand sa Arbeiderpartiet med flere driver et høyt spill ved å kreve samlet utbygging straks.

–Realiteten er at dette kan utsette hele prosjektet på ubestemt tid. Vi trenger en effektiv godsterminal på Torgård så snart som mulig. Da må terminalen bygges først, og tunnelen deretter. Det beste ville vært å få alt på plass straks, men konkurransen mellom samferdselsprosjektene er hard. En sekketerminal på Torgård vil være et fremskritt i forhold til dagens terminal på Brattøra.

Arbeiderpartiets Roar Aas sa at byen med en trinnvis utbygging vil ende opp med en sekketerminal som permanent løsning.

Støyproblemer

–Det blir en dårligere løsning for godstransport på bane, båndlegging av areal og støyproblemer for beboere på Heimdal i lang tid.

Rødt John-Peder Denstad mente Trolla-alternativet med terminal i fjellhall aldri var blitt utredet skikkelig.

–Torgård-alternativet koster 6,7 milliarder kroner. Trolla ble i sin tid forlatt på grunn av kostnadene. Men i dag kjenner vi ikke prisen. Ha is i buken og avvent en utredning av Trolla, sa Denstad uten å få gehør.

På forsiden nå