Ilabekken kan få byggeskikkpris

Ilabekken er en av tre kandidater i Trondheim til Statens byggeskikkpris. Juryen var på befaring tirsdag.

- Steds- og byutvikling som gir bedre omgivelser for beboerne er noe av det vi er opptatt av i år. Slik sett er Ilabekken et prosjekt som passer godt, sier sjefarkitekt Svein Hoelseth i Husbanken, som er juryens sekretær.