Ilabekken kan få byggeskikkpris

Ilabekken er en av tre kandidater i Trondheim til Statens byggeskikkpris. Juryen var på befaring tirsdag.

Saken oppdateres.

- Steds- og byutvikling som gir bedre omgivelser for beboerne er noe av det vi er opptatt av i år. Slik sett er Ilabekken et prosjekt som passer godt, sier sjefarkitekt Svein Hoelseth i Husbanken, som er juryens sekretær.

På landsbasis er det plukket ut 12 kandidater som kan får Statens byggeskikkpris. Tre av dem ligger i Trondheim.

Foruten Ilabekken skal juryen vurdere en ny barnehage på Nedre Elvehavn og Svartlamoen. På grunn av innstilte fly fra Sandnessjøen til Trondheim tirsdag, rakk de i første omgang bare å besøke Ilabekken.

Tiltrekkende område

Sist juryen var i Trondheim var det store, nye friområdet langs nedre deler av Ilavassdraget langt fra ferdig, men de fikk likevel en omvisning som skapte begeistring.

Ingenting tydet på at det de fikk se tirsdag har gjort dem mindre begeistret. Ilabekken er så å si ferdig, og den åpenbarer seg nå som et tiltrekkende friområde fra Bymarka ned til en del av byen som tidligere var vanskelig tilgjengelig og dominert av industri- og lagerbygninger.

Kommunens prosjektleder Ole Ivar Folstad, landskapsarkitekt Gunnar Thørud fra Multiconsult og Svein Soknes fra Nordre avlastningsvei var blant dem som tok med juryen helt fra sjøkanten i Ilsvikøra til et godt stykke opp mot Roald Amundsens vei. Multiconsult har utformet bekken sør for Mellomila, Asplan Viak har hatt ansvaret for den nordligste delen lengst ned mot vannet.

Fra park til natur

- Tanken er at det skal gå sjøørret helt fra fjorden opp mot dammen ved Møllebakken, sier Gunnar Thørud.

De nederste delene av området er opparbeidet som en park med røft preg. Lenger opp er «nye» Ilabekken omgitt av natur. Kunstneren Solrunn Rones har vært med på arbeidet og Stefan Christiansen har laget steinskulpturer som er plassert langs bekken.

Juryens formann er Bente Florelius, arkitekt i Bergen kommune, Rose Marie Steinsvik, arkitekt i Tromsø, Ola Bettum, professor i landskapsarkitektur på Ås, og skribent Andreas Hompland.

Hard konkurranse

Ved siden av prosjekter som dreier seg om utvikling av tettsteder, er juryen denne gangen spesielt opptatt av fritidsboliger og barnehager.

Pilestredet park, et prosjekt som minner om Ilabekken, fikk Statens byggeskikkpris i fjor. Hvem som vinner denne gangen er helt åpent, men Prosjektene i Trondheim får hard konkurranse. Blant de andre kandidatene er Petter Dass-museet på Aalstadhaug, som er tegnet av Snøhetta.

Magnhild Meltveit Kleppa skal offentliggjøre juryens avgjørelse 5. juni, samme dag som Trondheim kommune og Statens vegvesen holder en storstilt åpning av området.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå