Fire bevere skutt i Bymarka

Fire bevere er de siste dagene skutt i Bymarka i Trondheim. Dette er ledd i en forvaltning av en beverstamme som etter hvert er blitt for stor.

Saken oppdateres.

Dyrene er felt ved Theisendammen, Baklidammen og Kobberdammen. Den siste ble skutt fredag morgen. Fellingene ble foretatt av den kommunale viltpatruljen i Trondheim.

De døde beverne ligger nå oppbevart i en fryser på Renholdsverkets område på Sluppen. Etter at det er tatt mål, vekt og undersøkt kjønn, vil dyrene etter vanlig prosedyre bli destruert.

Opprinnelig skulle det felles 16 bevere i Trondheim, ifølge den forvaltningsplanen for bever som kommunen har vedtatt og som Direktoratet for Naturforvaltning (DN) har godkjent.

Det var fellingstillatelse på seks bevere i Ilavassdraget (Bymarka), åtte i Nidelva og to i Jonsvannsområdet.

Men fellingen ble avsluttet i går – en dag før beverjakta er slutt.

Avsluttet jakt

– Det blir ikke felt flere bevere enn de fire som er tatt, bekrefter naturforvalter Haldor Sesseng i Miljøenheten i Trondheim kommune.

Årsaken til dette er at kommunen er usikker på holdningen de private grunneierne i øvre del av Nidelva har til denne måten å redusere beverstammen på.

– For å unngå eventuelle konflikter, går vi ikke videre med uttaket av bever nå, sier Sesseng.

Etter hva Adresseavisen erfarer bunner uenigheten i at enkelte grunneiere i Nidelv-området vil åpne for regulær jakt på bever i stedet for at det gjøres som nå med uttak som utføres av kommunens folk.

I fremtiden tar kommunen sikte på å samarbeide med grunneiere og Viltråd om å få godkjente vassdrag for beverforvaltning slik at en slipper å søke DN hvert år, ifølge naturforvalteren.

Det er fortsatt kommunens målsetting å ha en levedyktig bestand av bever i vassdragene.

– Men det er en stor og voksende bestand og det ble nødvendig med tiltak. Det ble beitet veldig hardt. Men fortsatt skal det være minst ett foreldrepar i alle dammene, opplyser Sesseng. Dette har stor rekreasjonsverdi.

I Jonsvannet ønsker en ikke bever etablert overhodet.

– Av hensyn til drikkevannskilden, skal det ikke etableres kolonier av bever i nedslagsfeltet for Jonsvatnet, sier Haldor Sesseng.

Dette er ikke første gang det felles bever i Bymarka. Det ble felt bever for noen år siden i forbindelse med nedtapping av dammene i Ilavassdraget.

 
På forsiden nå