Snart kan du kjøre Trønderbrura på Sluppen

Adresseavisens lesere har bestemt hva den nye brua på Sluppen skal hete.
Slik ser arkitekttegningene av Trønderbrura ut. Begrunnelsen for navnet kommer blant annet at det ser ut som brua har et brudeslep. BLA TIL HØYRE FOR Å SE HELE BILDEGALLERIET.  (Foto: miljøpakken)

Slik ser arkitekttegningene av Trønderbrura ut. Begrunnelsen for navnet kommer blant annet at det ser ut som brua har et brudeslep. BLA TIL HØYRE FOR Å SE HELE BILDEGALLERIET.  Foto: miljøpakken

Det skal også bli bygd en gang- og sykkelbru der den eksisterende Sluppen bru går i dag.   (Foto: miljøpakken)

Det skal også bli bygd en gang- og sykkelbru der den eksisterende Sluppen bru går i dag.   Foto: miljøpakken

Bru ved Sluppen binder sammen Byåsen, rv. 706 Osloveien og E6 Omkjøringsvegen. 

Bru ved Sluppen binder sammen Byåsen, rv. 706 Osloveien og E6 Omkjøringsvegen. 

Nidelvkorridoren er et svært viktig naturområde. Det legges til rette for gående og syklende, opplevelser, rekreasjon og dyreliv. Dagens Sluppen bru blir ren gang- og sykkelbru. Fundamentene fra 1864 blir beholdt og det skal bygges nytt brudekke når den nye bilbrua, Trønderbrura, står ferdig. 

Nidelvkorridoren er et svært viktig naturområde. Det legges til rette for gående og syklende, opplevelser, rekreasjon og dyreliv. Dagens Sluppen bru blir ren gang- og sykkelbru. Fundamentene fra 1864 blir beholdt og det skal bygges nytt brudekke når den nye bilbrua, Trønderbrura, står ferdig. 

Tunnelportal for en framtidig tunnel til Byåsen inngikk i plan- og designkonkurransen for Trønderbrura.  

Tunnelportal for en framtidig tunnel til Byåsen inngikk i plan- og designkonkurransen for Trønderbrura.  

Saken oppdateres.

- Det er et navn som blir lagt merke til, slår Terje Simonsen i Statens vegvesen fast.

Han har vært med i juryen som har vurdert navneforslagene på den nye brua på Sluppen som har kommet inn fra Adresseavisens lesere de siste månedene. Nå har juryen, i samråd med leserne, kommet frem til at navnet på den nye brua skal være Trønderbrura.

LES OGSÅ: Disse navneforslagene ble ikke godtatt

- Bra med litt humor

Navnekonkurransen kom i stand tidligere i år, etter at konsulentfirmaet Aas Jakobsen vant frem med sin plan og design for brua, kalt «Tango».

Avstemningen har ligget ute på adressa.no, og det har kommet inn over 500 forskjellige forslag. Etter en gjennomgang av forslagene, kom juryen frem til seks navn som leserne kunne stemme over. Forslagene var:

  • Byåsbrua
  • Nydalsbrua
  • Trondheimsbrua
  • Trønderbrura
  • Harpebrua
  • Tårnbrua

Totalt 5597 personer har stemt på de ulike forslagene, og over en tredel av stemmene har gått til forslaget Trønderbrura. Dette har vært utslagsgivende for juryens beslutning.

- Vi synes det er ei flott og staselig bru som skal bygges her på Sluppen. Da er det klart at den må ha et flott og staselig navn, også. Trønderbrura er et navn som skiller seg ut. Vi fikk inn flere navneforslag som var ganske standard. Brua har ei helt spesiell utforming, og derfor bør den heller ikke ha et standard navn, sier jurymedlem Trine Søraa.

- Så ut som et brudeslep

Vinnerforslaget kom fra Adressa-leser Lise Wiik. Hun mener brua er vakker som ei brud.

- Jeg leste om brua og ønsket om navneforslag i avisa. Jeg ble inspirert av at det sto i teksten at det skulle bli ei staselig og flott bru. Da jeg så på bildet av brua tenkte jeg at den så ut som et brudeslep, og hva kan være mer staselig og flott enn ei trøndersk brud, sier Wiik i begrunnelsen for navnet.

- Trønderbrura er jo dessuten dialekt, en kjent brudevals og jeg tror at alle trøndere har et positivt forhold til ordet/navnet, skriver hun videre.

Ville ikke ha Nye Sluppen bru

Før konkurransen ble lyst ut, var det klart at brua ikke kunne hete Sluppen bru. Dette er nemlig navnet på brua som i dag går over elva. Denne skal ikke rives, men bygges om til en gang- og sykkelbru. Derfor vil den beholde navnet sitt.

Jurymedlem Terje Simonsen sier at det ikke var aktuelt å kalle den nye brua for noe lignende som Sluppen bru, slik som Nye Sluppen bru, på grunn av at man ønsker å unngå forvirring og misforståelser.

- Det er sterke følelser knyttet til navnet Sluppen bru, og det beholder vi på den eksisterende brua. Vi har ønsket et navn som skiller seg fra det gamle navnet, blant annet fordi vi ønsker å unngå forvirring og forveksling av navnene. Dette gjelder spesielt hvis det oppstår nødssituasjoner. Da kan det være greit å ha klart adskilte navn, sier Simonsen.

Må godkjennes av Kartverket

Nå gjenstår det å sende inn navneforslaget til Trondheim kommune på høring, og deretter sende det til Kartverket for godkjenning. Stedsnavnstjenesten skal også uttale seg om navnevalget.

- Vi har gode argumenter for at vi skal få beholde navnet, sier sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen

Den endelige planen for brua er ennå ikke vedtatt, og finansieringen gjenstår fortsatt. Aronsen regner likevel med at Miljøpakken vil finansiere brua, og at byggingen kan starte opp høsten 2016, og at den kan stå ferdig rundt høsten 2018.

Bompengeinnkrevingen blir som i dag, og bommen på Tempe-siden av elva blir flyttet til Osloveien.

Statens vegvesen og trondheimsguide Trine Søraa (t.h.) har utgjort juryen som har bestemt at Trønderbrura skal være navnet på den nye brua på Sluppen. Fra venstre: planprosjektleder Terje Simonsen i Statens vegvesen, kommunikasjonsrådgiver Emilie Gynnild i Statens vegvesen, prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen og landskapsarkitekt Stine Ruud i Statens vegvesen. 

Statens vegvesen og trondheimsguide Trine Søraa (t.h.) har utgjort juryen som har bestemt at Trønderbrura skal være navnet på den nye brua på Sluppen. Fra venstre: planprosjektleder Terje Simonsen i Statens vegvesen, kommunikasjonsrådgiver Emilie Gynnild i Statens vegvesen, prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen og landskapsarkitekt Stine Ruud i Statens vegvesen. 

Slik fordelte stemmene fra leserne seg i avstemningen over hva brua skulle hete. 

Slik fordelte stemmene fra leserne seg i avstemningen over hva brua skulle hete. 

På forsiden nå