NTNU debatt med full sprik

Det meste som er galt med universitetet ble berørt da sosiologiprofessor Aksel Tjora og rektor Gunnar Bovim møttes til duell i Dokkhuset.

Stinn brakke: Stor oppslutning da Universitetsavisa inviterte til duell mellom Aksel Tjora og Gunnar Bovim. 

Saken oppdateres.

Tjora har markert seg som en sterk kritiker av prosessen som lå bak da det ble bestemt at NTNU skal fusjoneres med Høgskolen i Sør-Trøndelag og høyskolene i Ålesund og Gjøvik. Det var bakgrunnen for at Universitetsavisa arrangerte duell mellom ham og rektor. Dokkhuset var fullsatt, og de fleste blant publikum som tok ordet støttet ulike sider av Tjoras kritikk. Temaet var: Hva vil vi med det nye NTNU?

Les også: Hist-rektor skal styre fusjonen

Zoomet ut

Sosiologiprofessoren zoomet kraftig ut fra fusjonsprosessen og snakket om selve verdigrunnlaget for universitetet. Hans store bekymring er at fagligheten er truet. Truet av markedstankegang, styring ovenfra, tematisk styrt forskning og tendensen til å gå i takt, synes professoren. Et universitet der forskerne bindes opp av søknadsskriving og byråkratiske forespørsler ovenfra.

Les også: Fusjon uten fundament

–Faglig styrt

Bovim parerte med å si at faglighet står i sentrum, og at det meste av NTNUs midler går til fri forskning. Ekstra tildelinger av midler skjer på faglig grunnlag, og er ikke tematisk begrunnet. Rektoren sa også at universitetet har et helt annet og bredere samfunnsoppdrag enn det klassiske humboltske universitetet. Faglighet og kvalitet sikres nettopp med fagfellevuderinger og konkurranse, mente rektoren.

Les også: Ti ting du bør vite om fusjon

Ansatte uten makt

Tjora sa at fusjonsbeslutningen avslørte en forferdelig stor feil, at de ansatte har for lite makt i universitetet. Samtlige av ansatterepresentantene i NTNU-styret stemte nemlig imot fusjonsbeslutningen som ble tatt.

Professoren var også kritisk til at ledelsen ikke hadde forespurt NTNUs egne forskere med ekspertise på organisasjonsmodeller i fusjonsspørsmålet, i stedet for bare "å luske rundt" og snakke med folk. Det er ikke reell medivirkning, mente han.

Flere i salen gjorde et poeng ut av ansattes manglende innflytelse. Noen mente universitetet skiftet karakter da NTNU gikk over fra valgt ledelse, til at rektor, dekaner og instituttstyrere blir ansatt.

Les også: Fusjon for å bli fremragende sammen

–Fusjon likevel best

Bovim innrømmet at det er en belastning at fusjonsbeslutningen ble tatt mot ansatterepresentantenes vilje. Han mente likevel vedtaket var riktig. Rektoren forsvarte fusjonen med å peke på at NTNU og Hist har mange parallelle fagmiljøer vil tjene på å være samlet. Også når det gjelder campus, er en samling mest hensiktsmessig, mente rektoren. At Ålesund og Gjøvik ble inkludert, skyldtes at de har teknologiske spissmiljøer som NTNU ser seg tjent med, sa han.

–Mye å lære av hverandre

Bovim mente fusjonspartnerne har mye å lære av hverandre. Han minnet flere ganger om at det grunnleggende for hvordan universitetet skal fungere og innrette seg, er samfunnsoppdraget. Hvordan universitet best skal tjene samfunnet.

Mot kommersialisering

I sin sluttappell advarte Tjora mot å "gjøre universitetet sexy for næringslivet". Han etterlyste en verdidebatt og manet tilhørerne om å være "på hugget og begrense kommersialiseringen av universitetet".

Hvordan fusjonen bør skje i praksis ble det snakket lite om.

På forsiden nå