Vant kampen for erstatning

Etter åtte-ni års kamp får endelig Jan Roar Bernhardsen (42) erstatning for et ødelagt liv. Han er blitt arbeidsufør på grunn av muggsopp på Dragvoll.

Saken oppdateres.

Like før erstatningssaken skulle opp for tingretten, ble det inngått forlik med Statens pensjonskasse. Bernhardsen får en millionerstatning gjennom Statens pensjonskasse. Han er erklært 70 prosent medisinsk invalid og er 100 prosent yrkesufør med yrkesskadepensjon.

– Jeg sitter i rullestol og tilbringer ellers mye av tiden i sengen. Erstatningsbeløpet jeg får er underordnet. Penger kan ikke rette opp for et ødelagt liv, sier Bernhardsen.

Fra 1996 til 2000 var han daglig på universitetet på Dragvoll, først som student og til slutt som utredningsleder. Han jobbet med å tilrettelegge forholdene for studenter med funksjonshemming.

Vannlekkasje på kontoret

Plagene startet med en vannlekkasje på kontoret på Dragvoll sommeren 1999. Etter få dager var det kommet synlige muggsoppangrep på veggene. Bernhardsen og hans kolleger fikk nye kontorer, men de fysiske plagene meldte seg snart. Flere fikk hodepine, luftveisproblemer, hodepine og tretthetsproblemer.

I 2000 måtte Bernhardsen slutte i jobben på Dragvoll.

Advokat Bjørn Morten Brauti i advokatfirmaet Nidaros sier det opprinnelig var fem-seks ansatte ved NTNU på Dragvoll som kontaktet ham for å gå til sak mot Staten. Bare Bernhardsen sto løpet ut.

Flere erstatningskrav

– Det er trist, for også de hadde fortjent erstatning. I denne saken har vi drevet nybrottsarbeid. Det finnes ikke så mange slike saker, sier advokat Brauti.

Saken er ifølge advokat Brauti svært viktig. Det kan komme flere krav om erstatning fra arbeidstakere som er blitt syke på grunn av innemiljøet.

Den oppfatningen deles av Bernhardsen. I Norge har man liten kompetanse på hva et dårlig innemiljø kan gi av helseskader.

– Det bygges for tett, og vi har sett flere graverende eksempler på hva sopp og kjemikalier kan gi av alvorlige allergier. Selv har jeg fått astma og andre lungeskader.

I fjor ble han tidelt en ærespris for den jobben han har gjort med å rette fokus på inneklimaet. Siden han jobbet på Dragvoll er bygget rehabilitert to ganger, men har fortsatt de samme soppene. Han jobbet lengst i byggetrinn I, men muggsopp er konstatert også i byggetrinn II og III.

– Det må gjøres noe med bygningene på Dragvoll snarest, ellers vil flere kunne få alvorlige helseskader, påpeker Bernhardsen.

Han ønsker nå å legge denne vonde saken bak seg og heller se fremover. Men helsa får han aldri tilbake.

Marerittet fortsetter

I mars skrev Adresseavisen at muggsoppmarerittet på Dragvoll fortsetter. Hele bygg I skal fraflyttes og saneres. Muligens må alle de seks byggene i «gamle» Dragvoll totalrehabiliteres.

Noen av de ansatte i fjerde etasje ble i fjor høst uvel, og mistanken rettet seg mot inneklimaet. Det ble snart påvist at muggsopp av artene cladosporium og penicillium fantes i inneluften. Dette er sopp som er vanlig ved fuktskader. Ved slagregn og vind trenger vann inn i bygningen. Kostnadene ved å utbedre forholdene kan bli på 50 millioner kroner for hele byggetrinn I.

På forsiden nå