Vil samle studentene før fusjon

I dag blir det delt ut brosjyrer til alle studentene på alle lærestedene til nye NTNU.

Dette budskepet sprer Elise landsem og de andre i studentprosjektet NTNU Vi, Våre ideer. Nå deler hun ut brosjyrer der studentene blir invitert til fusjonscamp i august. 

Saken oppdateres.

På samtlige kantinebord ved høyskolene i Sør-Trøndelag, Ålesund, Gjøvik og NTNU er det i dag lagt ut en brosjyre med invitasjon til fusjonscamp for studenter. Slik blir studentene oppfordret til å søke om å få delta på fusjonscampen.

Felles NTNU-identitet

–Nå er muligheten til å forme noe nytt. Prosjektet gir studentene muligheten til å være med på utformingen av det nye NTNU og bidra med sine ideer. Studentcampen ønsker å bidra til å bygge opp en felles NTNU-identitet.

Dette sier Elise Landsem. Hun leder prosjektet som har fått navnet NTNU Vi, Våre ideer, og er også studentrepresentant i styret for NTNU.

LES OGSÅ: NTNU kåret til det beste norske universitetet

Blir ett 1.januar 2016

I en uke i august skal 30 studenter fra de ulike lærestedene samles for å diskutere fusjon. 1. januar skal de fire institusjonene bli nye NTNU og dermed landets største universitet.

–Med dette prøver vi å skape et fellesskap på tvers av alle lærestedene, sier Landsem.

LES OGSÅ: Ti ting du bør vite om sammenslåing av universiteter og høyskoler

–Vi håper å bidra til fusjonen, og lette arbeidsbyrden til administrasjonen. Ikke minst håper vi å komme med gode forslag til utveksling for studentene. Det blir viktig å legge til rette for utveksling mellom lærestedene i nye NTNU.

LES OGSÅ: Røe Isaksen skryter av NTNU-fusjonen

Fem temaområder

Fusjonsprosessen ved nye NTNU har lagt 200 000 kroner på bordet for at studentene skal få gjennomført campen. Der skal de 30 deltakerne jobbe med problemstillinger knyttet til fem temaområder, og være med på å påvirke utformingen av det nye NTNU. Regnskogen, internasjonalisering, undervisning, studentmedvirkning, studentkultur og ikke minst selve fusjonsprosessen er de utvalgte temaene på campen.

Elise Landsem leder NTNU Vi (Våre ideer), og inviterer studenter på alle fire utdanningsintsitusjonene til fusjonscamp. 

Elise Landsem leder NTNU Vi (Våre ideer), og inviterer studenter på alle fire utdanningsintsitusjonene til fusjonscamp. 

På forsiden nå