Bussene skal på anbud

Kollektivtrafikken i Trondheim skal ut på anbud. Det er nå politisk flertall for å skape konkurranse mellom ulike selskaper om hvem som skal kjøre bussen i byen.

Saken oppdateres.

Samferdselskomiteen i Sør-Trøndelag innstiller overfor fylkestinget i juni at busstilbudet i Trondheim i fremtiden skal deles opp i delpakker, for å sikre mangfold i næringen. Trolig skal det bli to eller tre slike delpakker.

Vedtaket vil trolig endre med at en anbudskonkurranse om hver av disse anbudspakkene skal utlyses for å sikre mangfoldet innen busstransporten. Politikerne ønsker ikke å ende opp med et stort privat monopol på busstransporten, men vil sikre seg anbudskontrakter med flere selskaper.

Må sikre effektivitet

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) støtter forslaget slik det nå foreligger, og mener dette er en viktig forutsetning i arbeidet med et bedret kollektivtilbud i Trondheim.

-Trondheim kommune ønsker å innføre en miljøpakke, der bilistene skal betale en andel av drivstoffet til drift av bussene. Vi kan ikke innføre en slik avgift uten at vi er 100 prosent sikker på at vi har gjort alt vi kan for å drive kollektivtrafikken på en mest mulig effektiv måte, sier han Sandvik.

Fylkesordføreren sier at dette vedtaket ikke vil medføre et farvel til Team Trafikk som i dag har all busstransporten i Trondheim, men en invitasjon til flere om å være med på å sikre et bedre tilbud.

Utenlandske aktører

- Vi vet at Nettbuss, som eier Team Trafikk, er konkurransedyktig i dette markedet. De vinner mange anbudskonkurranser over hele Norden. Jeg er imidlertid skuffet over at Nettbuss-konsernet ikke har satset mer på Team Trafikks virksomhet i Trondheim, de årene de har hatt monopol, for eksempel ved å fornye bussparken raskere. Nå har Nettbuss igjen mulighet til å vise seg frem. MenJeg forventer at selskap som Veolia og andre utenlandske aktører også kommer med tilbud på anbudspakker i dette, sier Sandvik.

For Tore O. Sandvik er det en viktig forutsetning at alle nye selskap som vil by på anbudspakkene forplikter seg til å overta de opptjente rettighetene for arbeidstakere som i dag jobber i Team Trafikk.

I innstillingen fra flertallet i samferdselskomiteen heter det at «særavtaler som den enkelte ansatte måtte ha i forhold til lønn og pensjon som går ut over den nye bransjeavtalen skal kunne overføres. Ansatte skal ikke få svekket sin pensjonsordning.»

- Jeg forstår at enkelte sjåfører i TT er frustrert og usikre på fremtiden i denne situasjonen. Men vi skal ikke konkurranseutsette sjåførenes lønn og pensjonsavtaler. Det er ikke her vi skal spare penger. Det er flertall for å forskuttere regjeringens lovforslag om endringer i Yrkestransportloven om slike spørsmål. Når anbyderne kommer med sine tilbud så må de forplikte seg til å videreføre de avtalene sjåførene har i TT i dag. Det er en klar forutsetning for at vi kan gå inn på en slik anbudsutsetting, sier Tore O. Sandvik.

 
På forsiden nå