Bussene skal på anbud

Kollektivtrafikken i Trondheim skal ut på anbud. Det er nå politisk flertall for å skape konkurranse mellom ulike selskaper om hvem som skal kjøre bussen i byen.

Samferdselskomiteen i Sør-Trøndelag innstiller overfor fylkestinget i juni at busstilbudet i Trondheim i fremtiden skal deles opp i delpakker, for å sikre mangfold i næringen. Trolig skal det bli to eller tre slike delpakker.