- Dømmekraften ødelagt av medisin

– Hadde Øystein Skogrand fått skikkelig medisinsk behandling, ville han fungert som advokat i dag, sier advokat Steinar Winther Christensen.

Saken oppdateres.

Han mener psykiater Michael Setsaas ukritisk skrev ut beroligende medikamenter til Skogrand.

Skogrand saksøker Setsaas for 9,4 millioner kroner, pluss saksomkostninger, for tap av inntekt som følge av at han ble fradømt bevillingen. Partene møttes i Oslo tingrett i går, og de presenterte hver sin tolkning av virkeligheten.

Øystein Skogrands advokat Steinar Winther Christensen hevder at psykiater Michael Setsaas drev en ukritisk forskrivning av Valium og Vival fra siste halvdel av 90-tallet og frem til 2003, noe som skal ha ført Skogrand inn i en slags permanent rustilstand. Med nedsatt dømmekraft kom økonomien ut av kontroll, og det endte med at han begynte å underslå klientkontoer for å holde det gående, hevder Winther Christensen.

Anbefalt behandling med disse legemidlene er to til fire uker.

Da underslagene ble oppdaget raknet det for Skogrand, som mistet advokatbevillingen for alltid.

- Vil skylde på legen

Advokat Ivar Holst som representerer Michael Setsaas og legeforeningens forsikringsselskap AIG Europa, tegner et helt annet bilde. Han mener Skogrand i utgangspunktet var rotete med økonomien. Underslagene begynte allerede før Setsaas ga Skogrand resept på de første pillene med beroligende midler i 1995, hevder Holst.

– Dette er den klassiske historien om at en advokat har uorden i økonomien og til slutt begynner å bruke av klientenes penger. Dette hender advokater hele tiden, sa Holst.

Han ga også en helt annen versjon av forskrivningspraksisen, som var langt mer beskjeden både i omfang og varighet. I retten ble det vist til i alt 11 resepter fra psykiater Setsaas.

Holst sa at erstatningssaken i Oslo tingrett i virkeligheten handler om at en tidligere advokat ville legge skylden på en lege etter selv å ha stjålet over fem millioner kroner fra klientene.

Et bytteforhold

Lege-pasient-forholdet mellom de to oppsto i 1995. Skogrand oppsøkte psykiateren to ganger etter en dramatisk utforkjøring i Gauldalen da han kjørte bil med familien. Ingen ble skadet, men den suksessrike advokaten fikk angstreaksjoner etter hendelsen, og Setsaas skal ha skrevet ut beroligende medisiner.

På denne tiden møttes Setsaas og Skogrand ofte i rettssalen. Steinar Winther Christensen mer enn antydet i retten i går at det etter hvert oppsto et gjensidig bytteforhold mellom Setsaas og Skogrand. Skogrand fikk tilgang på beroligende midler, og skaffet Setsaas jobber som rettspsykiatrisk sakkyndig.

– De to hadde for nære relasjoner. Skogrand burde kommet til behandling hos en uavhengig psykiater. Advokatforeningen har et eget apparat for slike situasjoner, sier Winther Christensen.

Bipolar lidelse

Advokaten hevdet i retten at Skogrand i virkeligheten led av en bipolar lidelse som forble ubehandlet. Han ble verken undersøkt, behandlet eller fulgt opp av Setsaas, som bare skrev ut resepter via telefon, delvis bare via faks mellom sekretærene til de to. I stedet for å komme til adekvat behandling, havnet Skogrand i en hengemyr av tablettbruk, alkoholmisbruk og misbruk av klientkontoer, helt til han møtte veggen, hevder Winther Christensen.

Som 2 i promille

I retten la Winter Christensen frem en sakkyndigrapport fra professor Jørg Mørkland i klinisk toksikologi. I erklæringen skriver Mørland at et døgnforbruk på 20-30 milligram av slike beroligende midler, som Skogrand angivelig skal ha vært oppe i, er å sammenligne med en alkoholrus med 1-2,5 i promille. Mørland mener også at en langvarig bruk skader de kognitive evnene og går på bekostning av konsentrasjon og dømmekraft.

- Velfungerende

Motparten pekte imidlertid på at en annen professor, Bjørnar Olaissen, har uttalt at disse virkningene er individuelle, og ikke gjelder alle. Setsaas’ forsvarer la også vekt på å vise at Skogrand ikke opptrådte som om han var konstant beruset, men tvert imot jobbet hardt, hadde en god og økende inntjening og fungerte godt.

Skogrands kollega fra advokatdagene, Torfinn Svanem, vitnet per telefon fra Bulgaria, og fortalte at Skogrand var etterspurt og fungerte bra. At han av og til lå etter med den økonomiske innbetalingen i firmaet, la ikke Svanem vekt på.

Tingrettsdommer Finn Haugen spurte hvordan Skogrand fungerte da ekteskapet gikk i oppløsning etter 2000. Svanem svarte at han tok det tungt, noe som normalt kan forventes ved et slikt brudd.

Da advokat Winther Christensen la frem sin teori om bipolar lidelse siterte han nettstedet nettpsykiateren.no. Det ble ikke ført noe sakkyndig vitne som understøttet dette. Den foreslåtte diagnosen står i kontrast både til vurderingen til de to psykiatrisk sakkyndige i straffesaken da Skogrand ble dømt for underslag, og til konklusjonen fra psykiaterne Reidar Schwebs og Pål Hartvig som er sakkyndige i den sivile saken.

- Ingen skyld

Mens saksøker hevder at Setsaas aldri gjorde noe for at Skogrand skulle undersøkes, følges opp eller få annen behandling, svarer motparten at Skogrand motsatte seg undersøkelse og oppfølging.

Setsaas har fått kritikk for at han ikke avsluttet medisineringen av Skogrand tidligere.

På dette punktet var det en viss innrømmelse fra advokat Ivar Holst. Men advokaten mente at Setsaas hadde forsøkt å få advokaten med på en nedtrapping fra 2000, uten å få noe gehør.

Holst avviste helt at det skal være noen sammenheng mellom den måten Setsaas håndterte saken på og underslagene som førte til at Skogrand mistet sin advokatbevilling.

I dag skal Skogrand og Setsaas selv gi sine partforklaringer.

 
        
            (Foto: KRISTIN SVORTE)

  Foto: KRISTIN SVORTE

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå