Her er den nye biskopen i Nidaros

Prost i Byåsen prosti Tor Singsaas ble i dag utnevnt til den nye biskopen i Nidaros bispedømme.

Klokken 11.30 be han utnevnt av Kongen i Statsråd til den nye biskopen av Nidaros etter Finn Wagle som går av 1. juli.