UP-sjefen avviser at 30-sone blir 50-sone

Forvirring rundt fartsgrense på Byåsen i Trondheim.

Flere kontroller: Distriktssjef i Utrykningspolitiet i Midt-Norge, Per Einar Hollum, avviser at det skal bli 50-sone i Kystadlia i Trondheim.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

«Det er bestilt nye skilt som skal oppheve 30-sonene slik at det blir lovlig å kjøre 50 km/t på den nye veien, men de nye skiltene er forsinket. De skulle vært på plass straks veien var ferdig. Dette visste politiet å utnytte her om dagen, da de stilte seg opp med fartsmåler midt oppe i bakken», skriver Rolf Schance i Ordet fritt i Adresseavisen onsdag.

I forrige uke kontrollerte Utrykningspolitiet (UP) trafikken på den nye veien fra Kystadlia til Byåsvegen i Trondheim. UP gjorde både førerkortbeslag og ga ut flere forenklede forelegg under fartskontrollen.

LES OGSÅ: - Det heter jo Sirkus her, gjør det ikke?

LES OGSÅ: Nye skilt skal stoppe konflikt mellom bilister og syklister

Uendret fartsgrense

Innskriveren mener denne veien skal få ny fartssone, og at politiet holdt kontrollen kun fordi de «kunne loppe godtroende bilister for mest mulig penger». Dette avviser distriktssjef i Utrykningspolitiet i Midt-Norge, Per Einar Hollum.

- Veien er regulert som en 30-sone, og det er et lovlig fattet vedtak. Innskriver antyder at dette skal bli en 50-sone og at skiltene allerede er kjøpt inn. Det er ikke riktig. Jeg er redd for at det innskriver sier skal bli en sannhet som etablerer seg blant publikum, og det vil jeg avverge, sier Hollum.

Han har vært i kontakt med Byplankontoret, som administrerer fartsreguleringene i Trondheim kommune.

- Det er ikke blitt tatt noe initiativ til å en gang vurdere ny fartsgrense på denne veien. Om grensa skal endres kreves dette et politisk vedtak.

LES OGSÅ Først snur bilisten - så kjører vedkommende mot kjøreretningen

LES OGSÅ: Fire har kjørt i feil kjøreretning gjennom tunnelen

Klagested

UP-sjefen opplyser at kontrollen ble holdt på bakgrunn av klager fra beboere i området.

- Dette er et klagested. Folk opplever at bilister kjører alt for fort på denne veien. Spesielt tohjulinger og mopedister, som ikke har så høy fart, opplever å bli forbikjørt av bilister. Dette skaper farlige trafikksituasjoner, og det er trafikksikkerhet vi driver med, sier Hollum.

På forsiden nå