Nye studieplasser og flere studentboliger til NTNU

«Stor-NTNU» får 75 ekstra studieplasser og Studentsamskipnaden i Trondheim får penger til 30 nye studentboliger.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen prioriterer realfagene og Vestlandet i revidert budsjett. 

Saken oppdateres.

Ingeniørfagene prioriteres av Kunnskapsdepartementet i revidert statsbudsjett.

Departementet har fordelt ekstrapengene som kom i revidert statsbudsjett. Av 495 nye studieplasser nasjonalt, får det fusjonerte NTNU 75. Departementet foreslår at NTNU plusser på 40 nye plasser på det femårige teknologistudiet, ti på mastergraden i informatikk, fem plasser i informatikk ved NTNU/Høgskolen i Gjøvik og 20 plasser innen matematikk, naturfag og teknologi ved NTNU/Høgskolen i Ålesund.

LES OGSÅ: Ap omtaler revidert som «smått»

Flere studentboliger

I statsbudsjettet for 2015 fikk Studentsamskipnaden i Trondheim penger til 220 studentboliger. I revidert statsbudsjett kommer 30 ekstra. I alt er 632 nye studentboliger under bygging på Moholt.

– Men Trondheim ligger fortsatt under landsgjennomsnittet i dekningen av studentboliger, påpeker Sivert Bjørnstad (Frp) i kirke-, utdannings-, og forskningskomiteen på Stortinget.

LES OGSÅ: 200 nye studentboliger i revidert

Håp om Moholt

– Jeg er glad for at regjeringen ønsker å fullfinansiere prosjekter, i stedet for å smøre tynt utover. Pressområdene er prioritert og jeg har godt håp om at hele utbyggingen på Moholt kan bli fullfinansiert i løpet av neste år, sier Bjørnstad.

Konsernsjef Knut Solberg i Studentsamskipnaden i Trondheim er svært tilfreds.

– Til sammen 2200 studentboliger for hele landet i 2015 er rekordmange og viser at regjeringen tar situasjonen med studentboliger på alvor, sier han.

LES OGSÅ: Bygger høyblokker for studenter

– NTNU er prioritert

Bjørnstad er også godt fornøyd med at NTNU får en god slump av de ekstra studieplassene.

– Regjeringens prioritering av nye studieplasser har vært de matematisk naturvitenskapelige fagene, der NTNU er en spydspiss, og Vestlandet som opplever at mange arbeidsplasser i oljenæringene forsvinner, sier Sivert Bjørnstad, som er utdanningspolitisk talsmann for Fremskrittspartiet.

Sivert Bjørnstad (Frp), medlem i utdanningskomiteen på Stortinget, er glad for at NTNU er prioritert i fordelingen av ekstra studieplasser og at Samskipnaden i Trondheim får penger til nye studentboliger. 

Sivert Bjørnstad (Frp), medlem i utdanningskomiteen på Stortinget, er glad for at NTNU er prioritert i fordelingen av ekstra studieplasser og at Samskipnaden i Trondheim får penger til nye studentboliger. 

På forsiden nå