Forventer noe støy:

Bruker hele sommeren på å gjøre sjøbunnen renere

Hurtibåten på Brattøra vil variere hvilke landganger som brukes.

Hurtigbåtene må variere hvilke landganger de bruker når oppryddingen av sjøbunnen foregår.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Anleggsarbeidet i forbindelse med sjøbunnsoppryddingen på Brattøra startet 14. juni, og vil foregå fram til i slutten av september.

Man forventer at det i perioden blir noe støy i området, skriver Trondheim Havn på sine sider.

Spredning av miljøgifter

På grunn av aktiv båttrafikk i Brattørbassenget, vil det i perioder jobbes både dag og natt. Trondheim Havn skrev i den opprinnelige meldingen at hotellene på Brattøra vil holde utsatte rom tomme. Dette opplyser Clarion Hotel & Congress at ikke stemmer.

Renere havn-prosjektet skriver at det er påvist tungmetaller og organiske miljøgifter på sjøbunnen utenfor Trondheim. Disse stammer fra tidligere industri- og kloakkutslipp, og den største kilden til forurensning i havnebassenget er nå sjøbunnen selv.

- Knust kalkstein på sjøbunnen vil minimere utlekkingen som foregår av miljøgifter opp fra sjøbunnen til vannfasen. Det vil også til en viss grad hindre at organismer graver seg ned i den forurensede sjøbunnen.

Det sa prosjektleder Silje Salomonsen til adressa.no da tildekkingen av sjøbunnen i Ilsvika startet i mai.

Hurtigbåten bytter landgang

I tillegg til tildekkingen med kalk, foregår det mudring og deponering av masser.

Lær mer om hvordan arbeidet foregår i denne videoen fra da oppryddingsarbeidet i Nyhavna startet.

Mudringen, der sjøbunnen graves opp, vil foregå i den første av til sammen fem faser. I de fire neste fasene skal sjøbunnen tildekkes med knust kalkstein.

I hver fase vil det variere hvilke landganger hurtigbåtene benytter. Fullstendig oversikt over hvor hurtigbåtene legger til i sommer finnes på atb.no og Trondheim havns sider.

Mudringen av havnebassenget startet 14. juni. 
        
            (Foto: Morten Antonsen)

Mudringen av havnebassenget startet 14. juni.  Foto: Morten Antonsen

På forsiden nå