- 70 prosent er fornøyd

Plansjef Jan Olav Sætertrø i Team Trafikk mener storbyundersøkelsen gir et feilaktig bilde av hva trondhjemmerne mener om kollektivtilbudet i byen.

Saken oppdateres.

- Vi i Team Trafikk har foretatt vår egen undersøkelse, der kundetilfredsheten er mye høyere enn resultatene Sentio kommer med. Våre undersøkelser viser så mye som 70 prosent kundetilfredshet i Trondheim, sier Jan Olav Sætertrø.LES OGSÅ: Lite fornøyd med bussen i TrondheimIfølge Sætertrø er undersøkelsen kjøpt av et uavhengig byrå. Den viser at Trondheims befolkning er langt mer fornøyd med kollektivtrafikken enn Sentios undersøkelse viser. Hvorfor det er slik er vanskelig å fastslå.Mest fornøyd i OsloIfølge Sentio-undersøkelsen er 31,7 prosent av befolkningen i Trondheim kollektivtilbudet enten «svært fornøyd» eller «fornøyd» med tilbudet. I Bergen er andelen fornøyde enda litt lavere, mens siddiser er noe mer fornøyde med sine busser. Oslo-folk er desidert mest positive. Her er 52 prosent fornøyde med tilbudet.SI DIN MENING: Er du fornøyd med kollektivtilbudet?Jan Olav Sætertrø i Team Trafikk tror det forskjeller i hvordan undersøkelsene utføres som er forklaringen på det store spriket.- Avgjørende spørsmål- Jeg vet ikke hvordan Sentio har gjort sin undersøkelse, men vår undersøkelse er i alle gjort med et representativt utvalg av befolkningen. Det er også avgjørende hvilke spørsmål man stiller i undersøkelsen.

- La gå at man kanskje har stilt ulike spørsmål, men man må vel anta at den har målt det samme i de fire byene som er med. Hva sier du til at Trondheim kommer på tredjeplass i undersøkelsen, langt bak for eksempel, Oslo?

- Det er selvfølgelig ikke bra, men i vår egen undersøkelse slår vi faktisk Oslo på kundetilfredshet. Igjen kan det jo være forskjell på hvordan spørsmålene blir stilt i de to undersøkelsene, mener Sætertrø.

 
På forsiden nå