- Giftstoff i vannflasker

Stadig flere slukker tørsten med flaskevann. Nå advarer en Trondheims-forsker mot plastflaskene. Nye undersøkelser viser at de avgir et giftig stoff til vannet.

Saken oppdateres.

Etter min mening bør vi være føre var når det gjelder kravene som stilles til flaskevann. Mange har sluttet å drikke vann fra springen fordi de tror flaskevannet er tryggere. Stadig flere får alt sitt drikkevann fra hyllene i supermarkedene.

-.Produsentene av flaskevann bør vurdere å skifte til en annen type plastflasker. Over hele Europa benyttes flasker der plasten (PET) inneholder metallet antimon. Stoffet er giftig, og vi har funnet det igjen i flaskevannet. Dette synes jeg er foruroligende, sier geokjemiker Clemens Reimann ved Norges Geologiske Undersøkelse (NGU).

Forbruket av flaskevann har økt voldsomt i Europa i flere år. Mange fortrekker flaskevann fordi de opplever det som tryggere og sunnere enn annet vann. Bare i Europa er det registrert rundt 1800 produsenter av flaskevann.

Dypdykk

Clemens Reimann ved NGU og kolleger ved tilsvarende faginstitusjoner i Europa har gjort et dypdykk i havet av flaskevann som selges på markedet. Rundt om i Europa har de samlet inn nærmere 1500 ulike merker fra kjente kilder. Flaskenes innhold analyseres nå for fullt.

Selv om mye analysearbeid gjenstår, mener Reimann det allerede nå kan slås fast at plastflaskene som benyttes av de fleste produsentene avgir antimon til vannet. Antimon er et metall som finnes i naturen.

- Under produksjonen av flaskene benyttes antimon, og stoffet holder seg i plasten i de ferdig produserte flaskene. Det giftige stoffet «lekker» ut til vannet, og nivåene øker jo lenger og varmere vannflaskene har stått lagret, sier Reimann.

- Hva med helseeffekter?

- Jeg kan ikke uttale meg om de helsemessige effektene av dette, men for meg er det er foruroligende at en så viktig forbruksvare som flaskevann inneholder unødvendig mye antimon. De som produserer flaskene bør slutte å bruke dette giftige metallet i produksjonen. Titan er for eksempel en god erstatter som er i bruk i Japan, og har ikke virkninger på helsen.

- Er norske flasker undersøkt?

- Foreløpig har vi undersøkt flaskevann fra tyske produsenter, men det vil overraske meg om ikke den samme utlekkingen av antimon er tilfelle også i flasker som selges i Norge. Den samme typen flasker selges over hele Europa, sier Reimann.

Grunnvann

Analyseresultatene av flaskevannet kommer som et biprodukt av et annet prosjekt. Det er ikke kvaliteten på flaskevann forskerne er ute etter å få oversikt over, men den kjemiske sammensetningen til grunnvannsressursene rundt omkring i Europa. Reimann leder gruppen for geokjemi i organisasjonen Euro Geo Surveys, og er sentral i dette arbeidet.

- En rask og billig måte å få oversikt på er å analysere flaskevann, som er tappet fra en mengde forskjellige reservoarer. Men for å kunne si noe sikkert om kvaliteten på vannet slik det var før det ble tappet, må vi blant annet vite om vannet er tilført stoffer fra «innpakningen». Det var under disse analysene at vi fant at vannet inneholder antimon fra plasten i flaskene. Selv om vannet fra naturens side inneholder noe antimon, kommer det aller mest av det vi fant i vannet fra plasten, sier Reimann.

Grenseverdi

De fleste land har fastsatt grenser for hvor mye som kan aksepteres av ulike stoffer i drikkevannet som tappes i springen. Grensene varierer mellom land og områder. I EU og i Norge er grensen for antimon fem mikrogram per liter. I Japan er grenseverdien to mikrogram per liter.

- Vi har målt enkeltverdier som ligger nær to mikrogram antimon per liter, men gjennomsnittet er betydelig lavere. Men det faktum at noen verdier ligger opp mot en grenseverdi bare på grunn av bruk av antimon i flaskeproduksjonen, gir grunn til uro, mener Reimann.

- Nivåene er ikke faretruende høye?

- Etter min mening bør vi være føre var når det gjelder kravene som stilles til flaskevann. Mange har sluttet å drikke vann fra springen fordi de tror flaskevannet er tryggere. Stadig flere får alt sitt drikkevann fra hyllene i supermarkedene. Flaskevannet er en internasjonal handelsvare. I Norge er flere utenlandske merker i salg i tillegg til de norske, sier Reimann.

Typer

Flaskevann er en samlebetegnelse. Til daglig skilles det mellom tre typer: naturlig mineralvann, kildevann og alminnelig drikkevann.

- Definisjonene av de ulike typene og kravene til merking varierer i mellom landene Europa. Men uansett hva slags type vann flaskene er fylt med, avgir plasten antimon til vannet. Problemstillingen er den samme uansett type flaskevann, sier Reimann.

I en mindre undersøkelse for noen år siden analyserte Reimann 56 typer merket som mineralvann fra ulike deler av Europa. Bare 15 av merkene innfridde EUs bestemmelsene som gjelder for kjemiske stoffer i vanlig springvann. Under analysene kontrollerte forskerne 66 ulike stoffer.

- De fleste landene i Nord-Europa har vanligvis et like godt eller bedre drikkevann i springen enn det som selges på flaske, sier Reimann.

 
På forsiden nå