Ukjent for Mattilsynet

Antimon i flaskevann har ikke vært noe tema i Norge, sier seniorrådgiver Morten Nicholls i Mattilsynet.

Saken oppdateres.

– Det er kjent at ulike stoffer kan lekke fra plastemballasje og over på produktet, men jeg kjenner ikke til at antimon har vært noe tema i forbindelse med flaskevann, sier han.

Grense på fem mikrogram

For antimon i drikkevann gjelder en tillatt øvre grense på fem mikrogram per liter.

– Antimon er et stoff som finnes i naturen, og som derfor kan spores i vannet. Men vi ønsker ikke at vannet skal bli tilført antimon fra plastflaskene, sier Nicholls.

Tre typer flaskevann

Mattilsynet skiller mellom tre typer av flaskevann i regelverket. Alminnelig drikkevann på flaske skal tilfredsstille de samme egenskapene som drikkevannet man tapper fra springen. For kildevann og naturlig mineralvann gjelder egne regler. Kildevann kan inneholde mer mikroorganismer enn drikkevann, men skal for øvrig være som drikkevann.

– Naturlig mineralvann inneholder ofte mer mineraler og salter enn den maksimale grensene som gjelder for alminnelig drikkevann. Mineralvannet vil derfor ikke kunne godkjennes som alminnelig drikkevann. Årsaken er at mineralvann ikke er egnet til daglig bruk over lengre tid, eller for store deler av næringslivet. Det kan dessuten skape problemer i ledningsnettet og i forskjellig utstyr, sier Nicholls.På forsiden nå