Residence-kvartalet blir kontorlokaler for oljeselskap:

Vil rive Banggården

Den verneverdige Banggården kan bli revet i forbindelse med rehabilitering og fornying av Residence-kvartalet ved Torvet.

Saken oppdateres.

Det såkalte mellombygget mellom Banggården og hotellet kan bli revet samtidig for å gi plass for et nytt kontor- og forretningsbygg.

Banggården er fra 1870-årene og var i sin tid Jo Benkows barndomshjem. Den var den første leiegården i mur i Trondheim.

Dager kan være talteBygningen ble i 1991 plassert i verneklasse C (laveste trinn), for øvrig samme klasse som Hotell Residence. Både Fortidsminneforening og Sør-Trøndelag fylkeskommune krever at Banggården blir bevart, noe den også var i en tidligere fase av prosjektet.

Nå kan altså bygningens dager være talte. En forutsetning for riving er at den fredede hvelvkjelleren blir tatt vare på. Det antas at den ble bygd sent på 1600-tallet eller tidlig på 1700-tallet.

I dårlig stand

Trondheim kommune har i flere år signalisert at riving av den tradisjonsrike gården kan tillates.

Den er regulert for riving siden 1983. Dette er noe av forklaringen på det dårlige vedlikeholdet de siste årene.

Ifølge utbygger er gården nå i så dårlig forfatning at på- eller tilbygg ikke kan skje uten at storparten av bygningsstrukturen skiftes ut. Dermed kan i teorien bare fasaden stå igjen etter utbygging, og de antikvariske verdiene være kraftig redusert.

Hotellet skal avviklesDet er Terje Roll Danielsen gjennom selskapet Roll Severin AS som eier Residence-kvartalet. Selskapet er byggherre for fornyingsprosjektet. Hotelldriften skal avvikles, og det lokalbaserte oljeselskapet Det Norske skal overta om lag 5000 nye og rehabiliterte kvadratmetre i løpet av 2010. Nærmere 200 ansatte i Det Norske skal synliggjøre hvor selskapet har sin opprinnelse. Totalt vil det nye kvartalet romme om lag 7070 kvm og 300 arbeidsplasser fordelt på kontor og forretning. Servering og kulturaktiviteter inngår også i konseptet.

Bygningsrådet skal ta stilling til prosjektet og riving av Banggården om kort tid. Men først skal prosjektet ut på høring og offentlig ettersyn. Da vil alle med meninger om gårdens skjebne få anledning til å komme med innspill.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå