Vil nekte 18-åringer øl

I et forsøk på å bremse den negative voldsutviklingen i Midtbyen, foreslår politiet å ikke gi skjenkebevilling til utesteder med 18 års aldersgrense i et begrenset område i Midtbyen.

Saken oppdateres.

Politiet har gjennom en lengre periode fulgt voldsutviklingen i området nederst i Nordre gate, Munkegata, Dronningens gate samt Olav Tryggvasons gate og Fjordgata - populært kalt Nerbyen. Flere av utestedene har et klart ungdomskonsept, og en betydelig andel av volden skjer inne på eller utenfor utestedene i dette området.LES OGSÅ: Ungdommen slakter tilbudet

Formannskapet i Trondheim skal 30. september ta stilling til forslaget fra politiet om å øke aldersgrensen i Nerbyen for skjenking av øl og vin fra 18 til 20 år. Allerede torsdag skal bevillings- og kontrollutvalget se på saken. Men forslaget møter liten forståelse på administrativt og politisk hold.

Helt klar statistikk

- Utesteder med en klar ungdomsprofil og 18 års aldersgrense er klart overrepresentert i statistikken over voldsepisoder. Problemene er naturlig nok størst i helgene. Vi har begrensede ressurser, og våre ordenspatruljer blir veldig bundet opp i dette området, forteller politibetjent Jarle Petersen ved Sentrum politistasjon.

I et brev til Trondheim kommune har han redegjort for politiets syn på dagens skjenkepolitikk. Der beskrives også antall legemskrenkelser ved et utvalg skjenkesteder samt antall saker fordelt på de enkelte gatene. Langt de fleste voldstilfellene skjer når restaurantene stenger for natten. Politiet utfordrer utelivsbransjen til å etablere et tilfredsstillende tilbud til denne aldersgruppen utenfor det mest belastede området.

Aktivt samarbeid

Ifølge politibetjent Jarle Petersen har politiet i lengre tid samarbeidet aktivt med aktuelle utesteder for å gjøre vaktholdet bedre. I tillegg har politiet sendt ekstra mannskaper til området for å dempe konflikter.

- Vi kan ikke som ansvarlig myndighet for opprettholdelse av ro og orden lenger godta dette, presiserer Jarle Petersen.

- Bør ikke også 18-åringer, som tross alt har lov å drikke øl og vin, gis et utelivstilbud i Midtbyen?

- Det vil nok mange mene, men dette må veies opp mot hensynet til ro, orden og folks trygghet og trivsel. Det får derfor bli en utfordring for bransjen å etablere tilbud til denne gruppen utenfor det mest belastede området. Petersen legger til at politiet synes det nå er riktig å si fra, i en tid det ropes på mer politi fra flere hold. Han legger til at for utelivsbransjen er dette ingen enkel sak. Ikke alle voldsepisodene som er rapportert på de enkelte utestedene har skjedd inne på selve etablissementet. Flere forhold har skjedd utenfor og i umiddelbar nærhet.

Må fjerne årsakene

- Som politi er det vår oppgave å prøve å bekjempe voldsutviklingen i Midtbyen, og da må man fjerne årsakene til volden. Det er helt på det rene at mange av dem som er innblandet er ungdom under 20 år. Konsentrasjonen av utestedene er en utfordring. I dag ligger de for tett, påpeker politibetjent Jarle Petersen.

Han forteller at Trondheim var først ut i landet da politiet og restaurantnæringen i 1993 begynte å utdanne dørvakter. Ordningen har på mange måter vært en suksess, men likevel øker voldsbruken på og utenfor utestedene.

- Forventer politiet at forslaget får politisk støtte?

- Vi håper politikerne følger oss. Vi kan ikke sitte rolig og se på voldsutviklingen. Jeg tror ikke man kan forvente mer politi utenfor restaurantene. Det er feil bruk av ressursene, sier Petersen.

 
 
 
 
På forsiden nå