Avviser brudd på menneskerettighetene

Justis- og politidepartementet mener det ikke foreligger brudd på menneskerettighetskonvensjonen i Obiora-saken.

Saken oppdateres.

Det kommer frem i et brev departementet har sendt til Sivilombudsmannen. Norsk-nigerianske Eugene Ejike Obiora (48) døde under en politipågripelse utenfor Østbyen servicekontor i Trondheim 7. september 2006. Etter at både Spesialenheten for politisaker og Riksadvokaten henla saken mot politiet, besluttet Sivilombudsmannen å granske saken.

Saken ble også klaget inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg.

Spør om politiets rutiner

I mars ba Sivilombudsmannen Justis- og politidepartementet svare på flere spørsmål i saken. Det spørres blant annet om politiets rutiner ved pågripelse og arrestasjonsmetoder, og innholdet i politiutdanningen.

De ba også om en kommentar til at Frankrike er blitt dømt i en lignende sak, der Mohammed Saoud døde etter å ha blitt lagt i mageleie under en pågripelse.

- Ikke sammenlignbart

I svarbrevet, som kom i slutten av august, skriver departementet at sakene ikke er direkte sammenlignbare, noe også Riksadvokaten har konkludert med tidligere. De bemerker at Saoud hadde kjente sykdommer og synlige skader etter sammenstøtet med politiet, noe som burde sørget for at politiet sjekket hans helsetilstand. Departementet viser til at Saoud ble holdt fast i mageleie i 35 minutter, mens Obiora skal ha blitt holdt slik i 10 til 15 minutter.

Det vises også til at trondheimspolitiet ba om ambulanse og purret flere ganger, før de selv transporterte Obiora til sykehuset: «Etter departementets vurdering viser dette at polititjenestemennene gjorde det som var mulig for at Obiora skulle komme under behandling av helsepersonell», heter det.

- Ikke overrasket

– Vi har ikke hatt tid til å se på svarene i detalj, men er ikke overrasket over departementets vurderinger. Det fremgår også av brevet at departementet har foretatt en del ting i kjølvannet av saken, noe som vi tolker som en innrømmelse av at det er behov for å gjøre justeringer, sier advokat Ann Helen Aarø. Hun og kollega Frode Sulland bistår Obioras etterlatte og støttegruppe nå som advokat Abid Q. Raja har startet i ny jobb.

 
 
 
På forsiden nå