Lotten fra Hegra døde i går:

- Et stort tap for oss

Krigshelten Anne Margrethe Strømsheim døde i dag, 94 år gammel.

Det var et par hundre motstandsfolk som lengst av alle i Sør-Norge holdt stand mot tyskerne i 1940. Anne Margrethe Strømsheim var den eneste kvinnen.