Karl Evang-prisen til Berit Schei

Professor dr.med. Berit Schei får Karl Evang-prisen for 2008 for sin innsats for å forebygge vold mot kvinner og barn. Prisen er på 50 000 kroner.

Saken oppdateres.

Schei ble den første professoren i kvinnehelse ved Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU i Trondheim i 1998. Dessuten er hun overlege i gynekologi i en bistilling ved Kvinneklinikken ved St. Olavs hospital.

– Å integrere kvinnehelseperspektivet i folkehelsearbeidet er sentralt for henne, og hun har blant annet skrevet flere lærebøker knyttet til kvinnehelse, skriver juryen i begrunnelsen.

Schei var en av pionerene i arbeidet med å opprette krisesentre, og hun har arbeidet som lege på frivillig basis ved flere sentre. Hun har også deltatt i internasjonalt krisearbeid for traumatiserte kvinner i Libanon, Bosnia og Kosovo.

Karl Evang-prisen blir årlig tildelt en person eller organisasjon som har gjort en særlig innsats for å fremme folkehelse og sosiale forhold knyttet til dette. Komiteen som deler ut prisen, er oppnevnt av Statens helsetilsyn.

 
        
            (Foto: MIKAELA BERG)

  Foto: MIKAELA BERG

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå