Leste fra Koranen i Nidarosdomen

For første gang er det lest tekster fra muslimenes hellige bok Koranen under en gudstjeneste i Nidarosdomen.

Saken oppdateres.

Budskapet ble mottatt med applaus av elevene fra Kolstad og Tonstad skoler i Trondheim som var samlet i nasjonalhelligdommen til fredsgudstjeneste på FN-dagen fredag.Fred og rettferdighetTekstene fra Koranen ble lest av to elever fra Kolstad og én fra Tonstad. De slapp til etter at Tonstad-elever hadde lest kjente bibelvers fra det gamle og nye testamentet. Mye av innholdet dreide seg om å søke fred og rettferdighet – både i den kristne og den muslimske teksten.Faiza fra Somalia refererte profeten Muhammeds oppfordring om å vise «det onde tilbake med det som bedre er, og se, den du lever i fiendskap med, blir som en varm venn».Laok fra Irak siterte profetens definisjon av den trange vei. Det er å skaffe en slave frihet og gi mat til en fattig stakkar, ifølge Koranen.Stolt sogneprestSogneprest Lars Sperre fra Tiller menighet ledet gudstjenesten sammen med kollega Bodil Slørdal fra Domkirken menighet. Sperre legger ikke skjul på at han er stolt over å ha vært med på en historisk begivenhet.– Ved å slippe til Koranens budskap i vårt gudshus, ville vi vise at dette skulle bli en gudstjeneste i toleransens ånd. Vi lever i et flerreligiøst samfunn, og dette må komme til uttrykk også i kirkerommet, sier Sperre, som gikk i spissen for en prosesjon av medvirkende elever både ved starten og avslutningen av gudstjenesten.Voksne splitterSognepresten nevner også at barn leker sammen uten å tenke på at de sogner til ulike religioner. Kirken må ta vare på dette samholdet og ikke virke splittende ved å markere skarpe skiller mellom religionene.– Det er vi voksne som splitter, mens barn forener og river ned grenser, kommenterer Sperre.Han er glad for at det var Tonstad og Kolstad – to skoler med stort innslag av innvandrere – som deltok i fredsgudstjenesten. Det kulturelle mangfoldet ble illustrert ved at ordet «fred» ble sagt på de 18 ulike språkene som brukes av elevene på de to skolene.MenneskerettigheterBidragene fra elevene bestod videre i lesning av ulike artikler i Menneskerettighetene, som ble til i FN-regi for 60 år siden.

På programmet stod også flere korinnslag. Et godt eksempel er Sigvart Dagslands «Kan æ gjør nokka med det?» som ble fremført av 80 elever fra Kolstad under ledelse av Mari Linvik Nesje. Nevnes må også den fine orienteringen av Tonstad-elevene Ingrid og Julie om fredsprisvinner Martti Ahtisaari. 
På forsiden nå