Nest beste femteklasse i byn

Her er den beste femte-klassen i de offentlige skolene i Trondheim. Elevene på Romolslia jubler over resultatet fra de nasjonale prøvene.

Saken oppdateres.

For de 18 elevene på femte trinn har det beste samlede snittet i engelsk, regning og lesing, ifølge resultatene etter de nasjonale prøvene. Og elevene er ikke i tvil om hvorfor:

-.Det er fordi vi har så gode lærere, sier Lisa Winsjansen Restad (10).

-.Og så har vi lest mye, sier Maren Hovsten Rømma (10).

- Mektig stolt

Rektor Åge J. Holberg var ikke kjent med hvor bra resultatet for femtetrinnet på skolen var, før Adresseavisen brakte nyheten i går.

-.Jeg er mektig stolt over elevene, men det forteller også mye om hvordan personalet jobber med ungene. De har virkelig fokus på ungene og på læring, sier Holberg.

Han mener dessuten at satsingen skolen har på lesing har vært medvirkende til det gode resultatet.

-.Lesing er viktig i alle disse fagene, og allerede fra første trinn er det fokus på lesing med lesekort. Vi forlanger at ungene får lese for foreldrene, og de skal skrive under på lesekortet etterpå. Dermed har vi hele tiden oversikt over at foreldrene følger opp, sier rektoren, som skryter over foreldrenes innsats og oppfølging av barna sine.

Nivådifferensierte lesegrupper er også et tiltak rektoren mener har hatt innvirkning på det gode resultatet på prøvene. Elevenes leseferdigheter blir testet på et tidlig stadium, og gjennom dette finner man lesebøker som passer, forklarer Holberg.

Intensive kurs

Han mener samtidig at intensive kurs med fokus på ett fag av gangen, er viktig for resultatet.

-.All forskning viser at det å jobbe med fagdager og intensive kurs, det gir læringsutbytte. Ungene synes også det er fint å konsentrere seg om ett fag over tid, sier rektoren, som samtidig skryter av elevene:

-.Ungene kommer fort inn til timen, de jobber konsentrert, kommer raskt i gang. Det er arbeidsinnsats og arbeidsro. Ungene er gode venner. Arbeidsmiljøet er på topp, og det betyr at man kan holde fokus på det pedagogiske, sier rektoren.

-.Skattelistene viste nettopp at folk i Romolslia har de laveste inntektene i Trondheim. Hvordan henger dette sammen med at elevene her gjør det best på skolen?

-.Et høyt inntektsnivå er ingen garanti for at barnet skal bli en god leser. Det viktigste er uansett inntekt å følge opp barna, og det gjør foreldrene på Romolslia, sier Åge J. Holberg.

 
    
      (Foto: RICHARD SAGEN)

  Foto: RICHARD SAGEN

 
    
      (Foto: Foto: RICHARD SAGEN)

  Foto: Foto: RICHARD SAGEN

§
Vis debatt
comments powered by Disqus
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå