Lite boikott av israelske varer

Norsk import fra Israel økte med ti prosent fra 2007 til 2008, mens den totale norske importen økte med fem prosent. – Det er svært vanskelig å få nordmenn med på boikott, sier Palestinakomiteen i Trondheim.

Saken oppdateres.

De første elleve månedene av 2008 handlet Norge for 650 millioner kroner med Israel. Hvert år siden 2003 har Norge handlet stadig mer med landet, med unntak av en liten nedgang i 2007, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

De ferskeste tallene viser en økning på ti prosent dersom en sammenligner de første elleve månedene i 2007 med tilsvarende periode i 2008.

– Det har vist seg å være vanskelig å få nordmenn til å boikotte israelske varer. Men mange butikker fjerner også lappen der det står «Made in Israel» fordi de vet at folk får dårlige følelser av å kjøpe israelske varer, sier Anna Mørset, som sitter i styret i Palestinakomiteen i Trondheim.

I en årrekke har hun tatt til orde for at Norge må boikotte Israel. Trøndelag SV og partiet Rødt er også blant dem som har aktivt gått inn for boikott. Også Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok i 2005 å boikotte israelske varer, men snudde i saken etter sterk kritikk.

Skylder på regjeringen

Sosialøkonom Peder Martin Lysestøl har vært Palestina-aktivist i årtier.

– Boikotten har vært mislykket, og det skyldes først og fremst den sittende norske regjeringens positive innstilling til Israel på det økonomiske området, sier Lysestøl.

Han mener de siste dagenes hendelser på Gaza gjør det enda viktigere å handle.

– På 1990-tallet gikk det økonomiske samarbeidet mellom Norge og Israel ned, men på 2000-tallet har det altså økt kraftig. Dette er skammelig, sier Lysestøl.

Aksjon for israelske varer

Conrad Myrland er daglig leder i «Med Israel for fred», som blant annet har en aksjon gående for å få flere til å kjøpe israelske produkter. På deres hjemmeside kan man også kjøpe varer fra Israel.

– Det er veldig bra at importen øker, Israel har gode produkter, sier Myrland. Han mener det er dumt og umoralsk å oppfordre til boikott.

– Man må gjerne boikotte Israel dersom man samtidig boikotter alle andre land som fører krig mot militante grupper som skjuler seg blant sivilbefolkningen. Det gjør for eksempel USA, Storbritannia og Norge i Afghanistan, sier Myrland.

Bedre merking

De to største produktgruppene fra Israel er maskiner og produkter innen teknologi, samt frukt og grønnsaker. Britiske myndigheter har nylig lagt frem et forslag i EUs ministerråd om strengere merkingsregler for israelske varer. Målet er å skille mellom produkter fra folkerettsstridige israelske bosettinger og andre israelske varer. Også Utenriksdepartementet (UD) diskuterer forslaget.

– Vi er positive til det britiske initiativet. Det øker oppmerksomheten rundt de israelske bosettingene i det palestinske området, sa Jørn Gjelstad, direktør i Midtøsten-avdelingen i UD, til Klassekampen i november.

 
På forsiden nå