Kalvskinnet og Berg kan få leve

Berg og Kalvskinnet skoler kan bli reddet i siste runde. Etter det Adresseavisen erfarer, ønsker ikke SV å legge ned noen av skolene.

Saken oppdateres.

Dermed er det ikke lenger flertall for å legge ned de to sentrumsskolene. I dag møtes de rødgrønne for å komme frem til en endelig avgjørelse.

- Jeg har egentlig ingen kommentar til dette. Vi er i en prosess i forhold til denne saken, sier varaordfører Knut Fagerbakke (Sv).GruppemøteSist fredag startet de rødgrønne partiene de reelle drøftingene i skolestruktursaken. Forslaget fra rådmannen er å legge ned de to sentrumsskolene Berg og Kalvskinnet.LES OGSÅ: Rådmannen vil legge ned Berg og KalvskinnetPå fredagens møte kom imidlertid SV med et ferskt vedtak fra et gruppemøte i partiet torsdag kveld. Etter det Adresseavisen erfarer, ønsker SV nå å beholde begge skolene.

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vært innstilt på å følge rådmannens innstilling, men uten SV er det ikke flertall for skolenedleggelser.

SVs beslutning skal ha vakt betydelig irritasjon hos samarbeidspartnerne, som hadde sett for seg store fremtidige endringer i skolestrukturen i Trondheim.

I dag møtes de rødgrønne for å ta den endelige avgjørelsen om hvorvidt de skal gå for at skolene reddes, eller om saken utsettes i påvente av nye utredninger. Det sannsynlige utfallet er at de velger å beholde Berg og Kalvskinnet skoler.- Vi blir enigeSVs Fagerbakke er imidlertid foreløpig ordknapp:

- Vi har hatt et lite møte hvor vi blant annet har diskutert skolesaken, sier han etter fredagens møte.

Han sier de rødgrønne ønsker en avklaring så snart som mulig, helst før saken skal behandles i finans- og næringskomiteen og kultur, idrett- og friluftslivskomiteen. Det skjer i morgen.

- Jeg er temmelig sikker på at vi blir enige til slutt.

- Er det uenighet blant de rødgrønne nå?

- Det har jeg ingen kommentar til, sier Fagerbakke.Avklaring i dag

Kommunalråd Ole Kristian Lundereng (Ap) bekrefter at skolestruktursaken nå er inne i siste fase, men sier at de ennå ikke har konkludert.

- Det blir en innspurt i saken på mandag, og jeg regner med det blir en avklaring da, sier Lundereng.

Han sier at de rødgrønne vil prøve å komme frem til en felles løsning i denne saken.

- Hvilke konsekvenser vil det få hvis SV ikke ønsker å legge ned skolene?

- Det ønsker jeg ikke å spekulere i. Det må vi ta stilling til når vi skal ta en avgjørelse i saken, sier Lundereng som hevder han selv ennå ikke har bestemt seg for om han vil gå for rådmannens innstilling.

- Vi har vært veldig opptatt av å ha en redelig prosess, både med foreldre, ansatte og innad i partiorganisasjonen. Vi har sagt at dette skal vi avgjøre i fellesskap, sier Lundereng.Øke kvalitetenLundereng ser at det er både fordeler og ulemper med å legge ned skolene.

- Fordelen er at vi får frigjort ressurser til å styrke skolene i Trondheim. I dag bruker vi mye ressurser på store, tunge lokaler, og det er ressurser som vi kan bruke til å heve kvaliteten i skolen med større lærertetthet.

Det er hensynet til den totale kvaliteten i skolen som taler for å endre strukturen. Samtidig er det mange ulemper med å legge ned skolene, noe som har kommet godt frem gjennom de berørte parter, sier Lundereng.

- Jeg tror ingen av partiene har låst seg til et standpunkt i utgangspunktet, sier kommunalråd Tone Sofie Aglen (Sp) .

- For vår del så har vi ikke hatt noen partimessig behandling av saken.

Det må bli i forkant av komiteenes behandling.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå