Ungdommer ruser seg hos barnevernet

Politiet mener flere barnevernsinstitusjoner og deres hybler i Trondheims-området fungerer som «rene fristed» der ungdom ruser seg.

Saken oppdateres.

Barneombudet og Landsforeningen for barnevernsbarn kjenner godt til det generelle problemet. Politiet ønsker mer kontroll og tvang overfor «verstingene» blant ungdommene i barnevernsinstitusjonene.

Rus - generelt problem

- Det er ikke bare snakk om enkelttilfeller. Rus er et generelt problem ved flere institusjoner, og det skjer såpass ofte at det må bli endring, sier Jan Erik Haugdal, leder for Forebyggende-enheten i Trondheims-politiet.

LES OGSÅ: - Tvang gir trygghet

Han nevner en episode som han mener kan illustrere saken:

En gutt under 18 år har vært på barnevernsinstitusjon i en årrekke. Han er blitt flyttet til en hybel som tilhørerer en av institusjonene. Der samler han venner helt ned i 15-årsalderen, og sammen ruser de seg på hasj og alkohol. En ansatt fra barnevernet kommer for å følge opp gutten, men får beskjed om å «fjerne seg». Mens ungdommen fortsetter «festen», snur den barnevernsansatte på trappen og lar dem være i fred. Under en av rettssakene i kjølvannet av ransbølgen i Trondheim i fjor høst fortalte en av de som ble dømt for grovt ran, følgende:

«Så vi bodde på et hotellrom til en kamerat av oss. Da fortalte vi at vi skulle gjøre et ran. [Navn på gutt] bodde der han også, for han var gjennom barnevernet, han, så han hadde ikke noe hus foreløpig, han bodde på hotell.»Bør bruke mer tvangHaugdal vil ikke navngi institusjoner som han mener har slike rusproblemer. Men han mener barnevernet bør bruke betydelig mer tvang overfor den gruppen med barn som er «særlig vanskeligstilt». Også Oslo-politiet har gitt slike råd til barnevernet i deres nærområde.

- Det er et sted mellom fem og ti ungdommer, ofte under 18 år, som er voldelige, begår lovbrudd og ruser seg. Denne gruppen utgjør et faremoment for seg selv, samtidig som de trekker inn veldig mange andre ungdommer i miljøet, sier Haugdal. Han mener at en del ungdom må holdes borte fra Midtbyen nattestid og at ansatte ved institusjonene må gå inn på rom eller hybler der det er mistanke om rus eller annen kriminalitet.

Tips oss!

Sæba Bajoghli 900 47 257

Berit E. Baumberger 976 00 277

- I de tilfellene der barna utgjør en fare for seg selv og andre, kan det være behov for å sette tydelige grenser. Det kan nok hende at institusjonene ikke benytter de mulighetene de har med dagens regelverk, sier barneombud Reidar Hjermann. Han har selv snakket med ungdom på institusjon som ønsker at det skal trekkes klarere grenser for dem. Selv om de er under barnevernets omsorg, er det noen som ruser seg, debuterer med rus og begår kriminalitet. Enkelteksempler viser at ungdom også prostituerer seg mens de er under offentlig omsorg, ifølge Hjermann.

- Vet at de ruser seg

Maria Reklev er organisasjonssekretær i Landsforeningen for barnevernsbarn.

- Vi vet at det skjer at ungdom ruser seg på institusjon og at ansatte vet om det uten å gripe inn. Omfanget er imidlertid ikke kjent, sier Reklev.

Hun mener usikkerhet rundt regelverk for når man kan gripe inn, trolig har en del av skylden. Verken barneombudet eller Reklev kjenner konkret til situasjonen i Trondheim. Haugdal sier han har vært i kontakt med ansatte ved institusjoner i Trondheims-området som er fortvilet over dagens håndtering av regelverket. De ønsker angivelig mer bruk av kontroll og tvang.

- Barnevernstjenesten kvier seg for å bruke den tvangen de i henhold til regelverket kan bruke. Eventuelt tolkes regelverket slik at man ikke kan bruke så mye tvang, og i så fall trengs det en oppklaring i hva regelverket egentlig sier, sier Haugdal.

Tips oss!

Sæba Bajoghli 900 47 257

Berit E. Baumberger 976 00 277

 
 
 
 
På forsiden nå