Bomringen er vedtatt

Et flertall i bystyret i Trondheim vedtok torsdag kveld at det skal innføres et bomsystem med syv innkrevingsstasjoner fra 1. januar 2010 og i 15 år fremover.

54 representanter fra i alt seks partier står bak vedtaket som involverer syv milliarder kroner og som krever godkjenning av Stortinget.