Bomringen er vedtatt

Et flertall i bystyret i Trondheim vedtok torsdag kveld at det skal innføres et bomsystem med syv innkrevingsstasjoner fra 1. januar 2010 og i 15 år fremover.

Saken oppdateres.

54 representanter fra i alt seks partier står bak vedtaket som involverer syv milliarder kroner og som krever godkjenning av Stortinget.LES OGSÅ: Du må betale i OkstadbakkenBompengene skal – sammen med et foreløpig ukjent bidrag fra staten – finansiere den såkalte miljøpakken som i hovedsak omfatter veibygging og økt innsats for kollektivtrafikk.Ettersom det også fortsatt er helt uvisst om en lokal del av finansieringen – drivstoffavgift - kan realiseres, er det viktige usikkerhetsmomenter knyttet til pakkens gjennomføring.Men vedtaket viser lokal vilje til å ta en betydelig del av kostnadene med pakken, som i praksis betyr at det overlates til trondheimsbilistene å betale brorparten av regningen.Tre bomsnittBompengesystemet skal utformes med tre hovedsnitt; Klett (to stasjoner), Sluppen (to stasjoner pluss Okstadbakkene) og Trondheim øst ved Være (en stasjon). I tillegg gjenopprettes bomstasjonen i Fossestuveien for å hindre uheldig gjennomkjøring.Takstene skal vedtas endelig seks måneder før innkrevingen settes i verk. Det eneste som er klart, er at taksten blir fem kroner i Okstadbakkene. De øvrige bomstasjonene får tidsdifferensierte takster som betyr at det blir dyrere å passere i rushtidene, rimeligere på kveld og i helgene.Med fast, lav takst i Okstadbakkene må takstene i de øvrige stasjonene justeres opp for å sikre inndekning. Det skal gis rabatt ved forskuddsbetaling. Bilister som kjører E 39, vil få rabatt i bomstasjonene på Klett. Tunge kjøretøy skal betale dobbelt takst.LøftebruddVedtaket i bystyret kom etter en nesten tre timer lang debatt, der hovedtemaet ble Arbeiderpartiets påståtte løftebrudd. Ap har tidligere, sammen med Høyre og Fremskrittspartiet, tydelig varslet at noen ny bomring ikke er aktuelt. Det skal heller ikke innføres rushtidsavgift i Trondheim. Kritikerne hevder nå at Trondheim får begge deler.Arbeiderpartiets representanter la ikke skjul på at saken har vært svært vanskelig, først og fremst bomstasjonen i Okstadbakkene.-Å akseptere den stasjonen har vært den største kamelen jeg har svelget i løpet av mine 20 år i politikken, sa Ap-leder Rune Olsø.Både Frps og Høyres forslag i saken ble avvist med store flertall. Frp avviste bomring, mens Høyre kunne akseptere bompengefinansiering på enkeltprosjekt, noe som i praksis innebar seks stasjoner, en mindre enn flertallet. 
    
      (Foto: GLEN MUSK)

  Foto: GLEN MUSK

 
    
      (Foto: Glen Musk)

  Foto: Glen Musk

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå