Toåring døde etter å ha fjernet mandlene

En to år gammel gutt døde tirsdag kveld på St. Olavs Hospital etter komplikasjoner som følge av fjerning av mandlene.

Saken oppdateres.

Inngrepet ble gjort på Molde sjukehus forrige mandag.

Konstituert avdelingssjef og viseadministrerende direktør ved sykehuset, Einar Myklebust, sier det er en veldig kjedelig og trist sak.

– Barnet ble operert på mandag, og inngrepet gikk helt fint. Barnet lå til observasjon etter operasjonen og ble utskrevet tirsdag. Torsdag morgen ble toåringen innlagt igjen da det hadde oppstått komplikasjoner i etterkant av inngrepet, sier Myklebust.Innlagt med blødninger

Gutten hadde fått blødninger i halsen torsdag morgen, men dette skal ha bedret seg i løpet av dagen. Natt til fredag oppsto det nye blødninger.

– Han begynte å blø, og ble sendt til operasjonsstuen. Det oppsto komplikasjoner da gutten fikk narkose, og tilstanden var kritisk. Det ble besluttet å fly gutten til St. Olavs Hospital tidlig fredag morgen.

Da toåringen ankom Trondheim, var tilstanden livstruende ifølge avdelingsoverlege Pål Klepstad ved intensivavdelingen på St. Olavs Hospital.

– Livet sto ikke til å redde, og gutten døde tirsdag kveld, sier han.LES OGSÅ: Moren kritiserer sykehusetHan vil ikke gi ytterligere informasjon om sykdomsforløpet.

– Detaljert pasientinformasjon opplyses ikke overfor andre enn de pårørende, sier han.Meldt til politiet

Klepstad forteller at dødsfallet betraktes som unaturlig og derfor er meldt til politiet. Han sier videre at dette er rutinemessig prosedyre ved unaturlige dødsfall.

– Vi melder heller fra en gang for mye enn en gang for lite, sier Klepstad.

Politiet i Sør-Trøndelag bekrefter at de er varslet om saken.

– Det er besluttet obduksjon, sier politiførstebetjent Geir Ole Momyr ved Sør-Trøndelag politidistrikt.

Saken er sendt over til Møre og Romsdal politidistrikt for videre etterforskning.

Konstituert avdelingssjef Einar Myklebust ved Molde sjukehus sier at saken også er meldt til Helsetilsynet i Møre og Romsdal.

– Nå går vi grundig gjennom hva vi har gjort i behandlingen av gutten, og vi gjør alt vi kan for å få klarlagt de faktiske forhold, sier Myklebust.

Avdelingssjefen sier at det på dette tidspunkt ikke er grunn til å tro at det har skjedd noe kritikkverdig.

Sykehuset hadde torsdag ettermiddag ennå ikke vært i kontakt med de pårørende. Myklebust forteller at de vil bli orientert om at de kan rette klagesak via Helsetilsynet og melde saken inn for Pasientombudet og Norsk pasientskadeerstatning.

Det er så langt ukjent om gutten var en såkalt «risikopasient».

LES OGSÅ: - Over 1000 operasjoner årlig

 
    
      (Foto: Foto: Jens Petter Søraa)

  Foto: Foto: Jens Petter Søraa

 
    
      (Foto: JENS PETTER SØRAA)

  Foto: JENS PETTER SØRAA

På forsiden nå