Anders Tvereggens veg

Anders Tvereggens veg går fra Ole Tilseths veg til Bratsberg- vegen.

Saken oppdateres.

ANDERS TVEREGGEN1838 - 1903

Gårdbruker og kommunepolitiker Anders Tvereggen var født på gården Sommervold i Orkdal. Faren var Lars Rasmussen Sommervold og moren var født Aspgjeld. Da Anders var 15 år, kjøpte faren gården Tvereggen i Strinda. I 1867 overtok Anders gården.

23 år gammel giftet han seg med Serine Gjertine Blækkan. De to drev Tvereggen til 1898 da de solgte gården og flyttet til Veisletten på Valene.

Tvereggen var en høyt ansett og mye benyttet mann i Strinda i siste halvdel av forrige århundre. Han var medlem av herredsstyret, fattigstyret og skolestyret, og dessuten medlem av styret for Thonning Owesens stiftelser og for Leren bedehus.

Både Anders Tvereggen og kona var dypt kristelige, og hjemmet deres sto alltid åpent for forkynnere av Guds ord.

Serine Tvereggen var født i Strinda i 1839 og var datter av gårdbruker Sivert Pedersen Blækkan og Gjertrud Grimmsdatter Kroppan. Hun var søster av Karen Blækkan, som også har fått en gate oppkalt etter seg.

Både Serines far og søster var legatstiftere, og Anders og Serine fulgte tradisjonen ved å testamentere hjembygda et betydelig legat. Legatet bar tydelig bud om giverens religiøse og sosiale interesser: pensjonsfond for lærerpersonalet ved Trondhjems indremisjonskrets ungdomsskole, sykepleie og legehjelp for gårdbrukere og husmenn, hedningemisjonen, hjemmet for samebarn og Israelsmisjonen.Serine Tverreggen døde i 1918.

 
 
På forsiden nå