Inhabile psykologkolleger

Lagmannsretten opphever en dom to psykologkolleger avgjorde som dommer og sakkyndig i Trondheim tingrett.

Saken oppdateres.

Psykologene Liv Kristin Lernæs og Bente Jansen deler dørskilt og venterom for sine praksiser. I en barnevernssak der en familie kjemper mot Trondheim kommune satt de imidlertid på hver sin side av bordet, som henholdsvis dommer og sakkyndig, skriver VG.

Opphever dom

Lagmannsretten har slått fast at psykologene var inhabile og opphever dommen fra Trondheim tingrett. Lernæs var fagkyndig dommer, mens Jansen var sakkyndig for Trondheim kommune i saken. Lernæs avviser i en regegjørelse til Frostating lagmannsrett at felles kontoradresse og venterom skulle ha noe å si for dommen.

– Det foreligger ingen samarbeidsforhold med psykolog Jansen, verken av faglig, praktisk eller økonomisk art, mener Lernæs.

For tett forhold

Verken familiens advokat eller Frostating lagmannsrett var enige med Lernæs i dette. Lagmannsretten mener at det er viktig å oppheve dommen med tanke på hvordan folk flest vil oppfatte forholdet mellom psykologkollegene. De pekte spesielt på at de to psykologene deler venterom og slik nødvendigvis har et økonomisk samarbeid.

Både tingrettens dom og hovedforhandlinger oppheves.

På forsiden nå