- Trondheimsbedrifter blir lurt til å annonsere

Natteravnene i Trondheim mener lokalt næringsliv blir fralurt annonsekroner av Natteravnene i Oslo Sentrum.

Natteravnene i Oslo Sentrum blir kritisert for å lure til seg annonsekroner fra næringslivet i Trondheim. Bakgrunnen et at bedrifter i Trondheim har blitt kontaktet med tilbud om å annonsere i Natteravnenes magasin Respekt. Men flere bedrifter skal feilaktig ha fått inntrykk av at de gjennom annonsene støttet byens lokale natteravner.