Krymper bystyret

De rødgrønne tar inn over seg at alle steiner må snus. Det kan bety både redusert bystyre og nedlegging av bygningsråd og klimautvalg.

Saken oppdateres.

Det politiske området skal ikke unntas fra sparekniven når kommunens administrative apparat får millionkutt. Og for første gang gjør de rødgrønne i Trondheim vendereis når det gjelder å redusere landets største politiske forsamling utenfor Stortinget - bystyret i Trondheim. Forsamlingen består i dag av 85 representanter fra i alt elleve partier. Det kan bli langt færre.

Lovens minimum tilsier en halvering, til 43 representanter. Velger man en mindre brutal reduksjon, til 59, kan samtlige partigrupper overleve.Vil ha færreAdresseavisen har gjennomført en spørreundersøkelse blant dagens representanter. Den avdekket at et flertall var innstilt på en reduksjon av kommunens øverste politiske organ. Men et forslag fra Fremskrittspartiet om dette i juni i fjor, ble avvist. Som forventet var det ivaretakelse av demokratiet som var gjennomgangsmelodien. Nå vil til og med de rødgrønnes to minste partier, Senterpartiet og Miljøpartiet de Grønne (to representanter hver), ta diskusjonen om et fremtidig og mindre bystyre.

Både Harald Nissen (MDG) og Tone Sofie Aglen (Sp) er begge innstilt på å ta denne debatten, selv om det kan føre til enda færre representanter. Men i virkeligheten er det de store partiene som taper på en reduksjon av bystyret.Færre på heltidMålet om en reform på det politiske området i Trondheim, skal også gå på antall heltidspolitikere. Dagens formannskap med elleve på heltid kom som en følge av et valgresultat. Tidligere besto forsamlingen av ni, ordfører, varaordfører og syv kommunalråder. I to og en halv periode har det vært ni av den siste kategorien. Godtgjøringen er relativt romslig, og det overordnede målet er å spare penger. Ut med to kommunalråder sparer kommunen for godt over en million i lønnskostnader.

Denne saken vil ikke gi økonomisk uttelling i inneværende periode. Men den skal være spikret i god tid før kommunevalget om vel to år for å unngå en diskusjon om antall politikere i formannskapet. Et bredt politisk oppnevnt utvalg skal gjennomgå dagens system og legge frem en innstilling for bystyret. Dette arbeidet skal ikke omfatte en mulig overgang til et parlamentarisk system.BygningsrådetMen alle ikke lovpålagte utvalg skal vurderes. Det betyr at bygningsrådet kan bli fjernet som eget utvalg, i tråd med nye regler. Det samme gjelder klientutvalget og klimautvalget, det siste en fersk variant, etablert for å utarbeide miljøpakken som ble vedtatt i fjor vår.

Både bystyresekretariatet og kontrollkomiteens sekretariat må blø i de rødgrønnes økonomiske opplegg. I alt 2,8 årsverk skal bort. Det betyr i praksis nedlegging av kontrollkomiteens sekretariat som selvstendig enhet. Sekretariatet har hatt to stillinger.

Tjenester tilsvarende en deltidsstilling skal kjøpes av bystyresekretariatet. Innsparing i år 430 000 kroner, helårsvirkning 1,64 millioner. 
På forsiden nå