Syklister har vikeplikt i fotgjengerfelt

To syklister er blitt påkjørt i Trondheim denne helgen. I begge ulykkene kan uklare eller vanskelige vikepliktsregler ha spilt en rolle.

Saken oppdateres.

Du skal ikke gå mange skrittene i Trondheim for å se at «alle» sykler på fotgjengerfeltene. Men tror du bilistene har vikeplikt, tar du deg feil.– Det gjelder bare om du går av sykkelen og triller den over fotgjengerfeltet, sier Richard Sanders i Syklistenes Landsforbund.I ulykken på Lade var det en 59 år gammel mann som ble påkjørt mens han syklet over fotgjengerfeltet. I dette tilfellet hadde bilisten ikke vikeplikt for syklisten. Mannen som ble påkjørt, ble innlagt på intensivavdelingen ved St. Olavs med moderate skader. Lørdag morgen ble en syklist påkjørt av en scooter som kom ut fra en bensinstasjon. Han slapp unna sammenstøtet med skrubbsår og lettere skader, men fordi scooterføreren stakk unna, ser politiet alvorlig på saken.– Når kjøretøyet kommer ut fra en avkjørsel, har føreren vikeplikt for en syklist på fortauet, sier Sanders. Men enkle er ikke reglene. I en utredning fra 2006 om vikepliktsregler for syklister slår Sintef fast at både folk flest og eksperter har liten kunnskap om dem. Hvem som skal vike avgjøres heller med stilltiende forhandlinger enn på grunnlag av regelverket.Følger med bileneHan er ikke sikker på om han har forkjørsrett, karen som kommer syklende på gangfeltet fra Ilaparken mot Arilds gate.– Men jeg sykler ikke over hvis det er biler i nærheten. Og jeg følger med. Bilisten kan jo være opptatt i telefonen. Blir du nedkjørt, er det for sent å pukke på retten din, sier mannen. Før han igjen setter seg på sykkelen.Også Torleif Holm medgir at han sykler på fotgjengerfeltet. Men jeg «safer», saktner farten og sjekker at det ikke kommer noen biler. Jeg er klar over at bilistene bare må stoppe om jeg går ved siden av sykkelen. Men ellers er jeg enig i at det er mange gråsoner når du sykler.ForkjørsrettI utredningen fra Sintef blir det slått fast at en stor andel av sykkelulykkene er knyttet til avkjørsler og til T-kryss der en person kommer syklende på en gang- og sykkelvei eller på et fortau. Utredningen munnet ut i et forslag om å gi syklister forkjørsrett i kryss når de kommer på en gang- og sykkelvei som går parallelt med en hovedvei. I tillegg ville Sintef på sikt forby fortaussykling for voksne.I høringsrunden fulgte Transportøkonomisk Institutt opp med et forslag om at bilistene skulle ha vikeplikt for syklister også når de kommer fra fortau eller sykkelvei ut på et gangfelt. TØI ville imidlertid at fortaussykling fortsatt skulle være tillatt, mens politidirektoratet ikke ønsket endringer på det nåværende tidspunkt. En ting var det imidlertid enighet om: Vikepliktreglene for syklister er uklare.–Vi presser nå på for at Samferdselsdepartementet skal gjennomføre en informasjons- og holdningskampanje når det gjelder regelverket, sier Richard Sanders. Han mener bedre skilting delvis kan være en løsning på vikepliktsproblematikken.Egne skilt– På Ranheim er det gjort forsøk med spesielle skilt som gir bilistene beskjed om at de har vikeplikt for syklistene på gang- og sykkelveien. Det fungerer veldig bra.Slik situasjonen er i dag, er Syklistenes landsforbund mot et forbud mot fortaussykling. –Det bør ikke gjennomføres før vi har fått attraktive sykkelanlegg. Prinsipielt mener vi syklistene hører hjemme i veibanen. Der har du klare plikter og klare rettigheter. Men ikke alle føler seg trygge der. Et forbud nå vil resultere i at mange slutter å sykle. Det er ingen tjent med. Sykling er både helsefremmende og miljøvennlig.I kjølvannet av sykkelulykken på Lade har diskusjonen gått heftig på adressa.no. Spesielt har mange av debattantene gått hardt ut mot syklister som sykler på fotgjengerfeltet.Richard Sanders slår fast at det ikke er ulovlig å sykle på gangfeltet. –Poenget er at du har vikeplikt for bilene, så lenge du sitter på sykkelen. Der er loven klar. Men jeg legger ikke så stort brett på den aggresjonen som kommer frem i nettdebatter. Der er folk anonyme. En annen ting er at infrastrukturen er med på å øke temperaturen. Vi har ikke sammenhengende systemer. Syklistene må ikke straffes fordi de er uforutsigbare. Det vi trenger er forutsigbare systemer, sier Richard Sanders.

 
 
På forsiden nå