Her kan du se TV-Adressa døgnet rundt

2. juni gikk TV-Adressa fra å være en lokal TV-stasjon med to daglige sendinger, til å bli en leverandør av nyheter hele døgnet.

Saken oppdateres.

Se TV-adressa 24 timer i døgnet her!-Det vi gjør nå, er å tilpasse TV-virksomheten vår til nye brukervaner, sier digital redaktør Rolf Dyrnes Svendsen, som har spurt mer enn 1000 brukere av TV-Adressa om hva de ønsker av kanalen.

Nyheter hele døgnet

Responsen har vært at folk gjerne ser på, men at de to sendetidspunktene klokken 17.30 og 18.30 ikke er særlig gunstige. Seerne vil ha nyheter, men de ønsker å se dem på flere tidspunkter og på flere steder. Derfor vil web-TV vil heretter gå kontinuerlig i sendenettet til Riks-TV, og det satses også på en egen utgave for iPhone-brukere. Du finner den på adressa.no/iphone.Slik finner du TV-adressa på din tv!Se TV-adressa 24 timer i døgnet her!- Med denne omleggingen evner vi å levere nyheter med levende bilder 24 timer i døgnet. Ved å være tilgjengelig både på tv og på nett styrker vi nyhetsformidlingen vår. Det gjør oss i stand til å dekke nyheter og begivenheter når de skjer, og åpner for at vi kan sende live på store hendelser. Brenner det på Buran, kan vi være der og følge hendelsen etter hvert som den utvikler seg, sier Adresseavisens nyhetsredaktør Kirsti Husby.Forberedt lenge

Omleggingen mot en mer brukervennlig måte å formidle TV-nyheter på har pågått siden 2007, i følge Rolf Dyrnes Svendsen. Da kom meldingene om at den gamle måten å sende TV-signaler på, analogt via antenner, gradvis vil opphøre.

Flere fylker har stengt det analoge nettet. 3. november står Trøndelagsfylkene for tur. Innen den tid må TV-seerne skaffe seg dekodere og gå over på digitale mottakssystemer. Disse gir tilgang til flere kanaler, samt bedre lyd og bilde.

Signalene hentes via kabel, Riks-TV eller bredbånds-TV (IPTV).

LES OGSÅ: Se og hør Baard Danielsen direkte mellom kl. 06 og 10

-Heldigvis var vi tidlig ute, det får vi betalt for nå. Vi har kunnet bruke en del ressurser på å forberede denne overgangen i gode tider. Web-TV driften vår er bygget opp, vi har styrket kompetansen og organisasjonen. Vi har kommet langt når det gjelder å levere levende bilder på nye plattformer og modernisere TV-driften, sier Dyrnes Svendsen.

Endrede medievaner

Stadig økende TV-bruk, endrede medievaner, omlegginger fra analoge til digitale signaler. Dette er de viktigste driverne for omleggingen, i følge Adresseavisens digitale redaktør. På spørsmål om det også er økonomiske grunner til å legge om, svarer han at dette måtte komme uansett.

- Dessuten, i en organisasjon som dette er løpende forbedringer og effektivisering en del av hverdagen, sier Dyrnes Svendsen.

Lokalt, nasjonalt, internasjonalt

Nyhetsredaktør Kirsti Husby lover seerne flere og bedre nyheter fra og med i dag, noe hun tror konkurrenten, NRKs Midt-Nytt, vil få merke.

- Dette er fremtidsrettet. Publikum har sagt at det er opptatt av lokale nyheter. Det vil være styrken vår. I konkurransen får vi den store fordelen ved å være der og sende når det skjer, så folk slipper å vente i flere timer på sending, sier Husby.

Tilpasser økt bruk

Redaksjonen dekker de lokale nyhetene og knytter seg til byråer og samarbeidspartnere som kan levere stoff og levende bilder nasjonalt og internasjonalt. Sendingene går i kontinuerlig i en sløyfe, målet er at den skal oppdateres løpende. Ved hendelses-nyheter går redaksjonen inn med live-sendinger. TV-Adressa tar også med seg revyinnslagene fra Norsk Latter, som har vært en stor suksess på adressa.no.

- Antall minutter folk bruker foran tv-en øker. Alle de store webaktørene vet at video og bruk av levende bilder på web eksploderer. Folk ser det de vil se, og henter det der det er tilgjengelig, mener redaktørene.

- Vi tilpasser oss denne økte bruken. Folk vil ha nyheter, sport, kultur og underholdning, Nå skal de få mer av det, døgnet rundt, året rundt, sier Rolf Dyrnes Svendsen.

Se TV-adressa 24 timer i døgnet her!

 
På forsiden nå