Rita fikk ja til transportpakken

Regjeringen godkjente i dag den omfattende transportpakken til Trondheim kommune.

Saken oppdateres.

Det betyr at kommunen kan starte planleggingen av byggingen av Sluppen bru, utbedringene av E6 sørover fra Tonstad, Osloveien og tunnel til Byåsen. I tillegg vil flere små trafikkutbedringer settes i gang.

- Vi er veldig glade for at pakken er på plass. Den har bred politisk støtte, ikke bare fra de rød-grønne, men også Venstre og Kristelig Folkeparti, sier Rita Ottervik til Adresseavisen.

Pakken skal formelt sett godkjennes av Stortinget.

400 millioner til gang- og sykkelvei

Staten bidrar med 700 millioner kroner til pakken. 400 av disse skal gå til gang- og sykkelvei, og 300 millioner til Sluppen bru.

- Kollektivtransporten vil oppleve vesentlig forbedret framkommelighet som følge av en rekke tiltak. Trondheim er allerede i dag den ledende sykkelbyen i landet. Nå tas nye viktige grep for å sikre et sammenhengende sykkelnett. At man som en del av denne planen legger vekt på å skille gående og syklende, er også et svært framtidsrettet grep, sier Erik Lahnstein i Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Bompenger

Klarsignalet fra regjeringen gjør at alt er klart for bompengeinnkreving fra 1. januar 2010. Sammen med statlige bevilgninger, kommunale og fylkeskommunale midler skal disse finansiere transportpakken.

Departementet går inn for høyere takster i rushtiden og lavere takster på kvelden og i helgene. Ordningen er i tråd med vedtak på lokalpolitisk hold og fører til at de som belaster vegsystemet mest, også må betale mest.

Redusere utslipp

Miljøpakken har som mål å redusere CO2-utslippene fra trafikken med 20 prosent innen 2018. Pakken har et tidsperspektiv på ni år fra 2010, og vil koste 4,8 milliarder kroner.

Halvparten av midlene skal gå til tiltak for styrket kollektivtransporten, økt trafikksikkerhet og bedre miljø, mens den andre halvparten vil gå til hovedvegnettet.

- Det er grunn til å rose lokale myndigheter som i tett samarbeid med dyktige fagfolk har satt sammen den mest helhetlige bypakken vi så langt har sett. Behovene for gående og syklende er ivaretatt på en spesielt god måte, samtidig som vi får gjennomført viktige vegprosjekter og tiltak for kollektivtransporten, sier statssekretær Erik Lahnstein i en pressemelding.

 
 
På forsiden nå