Stortinget ga Rita sitt ja

Også stortingsflertallet ga tirsdag klarsignal for første trinn i miljøpakken for transport i Trondheim.

Saken oppdateres.

Pakken, som er resultatet av et forlik mellom seks partier i Trondheim bystyre, inneholder flere tiltak for å få ned CO2-utslippene med 20 prosent innen 2018. Blant tiltakene er utbygging av ny Sluppen bru på E 6.

LES OGSÅ: Rita fikk ja til transportpakken

Miljøpakken skal gjennomføres ved lokal drivstoffavgift og differensierte bompengetakster, slik at det blir dyrere å kjøre i rushtiden.

Høyre og Frp stemte imot pakken. Frp er imot enhver form for bompengefinansiering og lokale drivstoffavgifter.

Høyre er ikke med i forliket i Trondheim bystyre, og er meget skeptisk til regjeringens behandling av saken. Partiet mener den er preget av hastverk. Det sier nei til lokal drivstoffavgift, og ber om at arbeidet med dette stanses. Partiet vil at den lokale medfinansieringen skal skje gjennom bompenger.

 
På forsiden nå