Mer laks – også neste år

Fiskeriministeren gjør seg lekker for oppdretterne og kjører på med mer vekst i lakseoppdrett.

  Foto: TERJE VISNES

Saken oppdateres.

Helga Pedersen kaller det en moderat vekst; 65 nye konsesjoner i år, samt fem prosent økt kapasitet for eksisterende tillatelser i 2010. Maksimalt utnyttet vil det bli en volumvekst på bortimot 100 000 tonn laks til eksport ved utgangen av neste år. Dette karakteriserer fiskeriministeren som en moderat vekst.

Norge vil produsere over 900 000 tonn laks i 2010. Dette skal dekke bortfallet av det chilenske markedet som har kollapset på grunn av sykdom.

Lytter til næringen

Helga Pedersen har ikke hørt mye på verken Fiskeridirektoratet eller Direktoratet for naturforvaltning. I valgåret hører hun mest på næringen, og der er de fornøyd, både Trond Davidsen og Ole-Eirik Lerøy:

- Fremtidsrettet og moderat vekst også neste år, sier Ole-Eirik Lerøy, styreleder i FHL Havbruk.

-For liten økning, sier Tord Lien (FrP). Han mener situasjonen i vårt konkurrentland kan tåle en økning på 20-25 prosent.Må søke staten

Det kommer ingen nye konsesjoner neste år. Oppdrettere vil få et tilbud om økt MTB (maksimal tillatt biomasse) på konsesjonsnivå på fem prosent, mot å betale et vederlag til statskassen. Alle må søke om å utvide. Ingen inntekter går til kommuner eller fylker.

Helga Pedersen sier at kapasiteten ikke kan økes i områder hvor vekst ikke blir ansett som miljømessig forsvarlig. Foreløpig gjelder dette Hardangerfjorden. Også andre områder er under vurdering, sier Helga Pedersen.

Lusa et stort problem

Fiskeri- og kystdepartementet har også fastsatt en ny forskrift om bekjempelse av lakselus. Den omfatter meldeplikt ved mistanke om resistens, krav til at behandling mot lakselus som hovedregel skal gjennomføres i lukkede behandlingsenheter, samt nye metoder for telling og dokumentasjon av mengden lus i anleggene. Det gjeninnføres differensierte tiltaksgrenser ved bruk av medikamenter.

Også brønnbåter er et problem for smittespredning. Nye regler varsles fra statsråden. Det samme kommer for torskeoppdrett. En del av villtorskens gyteområder vil bli beskyttet, for at faren for genetisk påvirkning av ville bestander reduseres.

 
        
            (Foto: TERJE VISNES)

  Foto: TERJE VISNES

På forsiden nå