Nav-ansatt i Trondheim svindlet til seg millioner

Den Nav-ansatte mannen utbetalte 2,2 millioner kroner i kontantstøtte til seg selv og to medhjelpere. Nå er trioen dømt til fengselsstraffer for bedrageriet.

Saken oppdateres.

Kontantstøttesvindelen skjedde i perioden januar 2007 til september 2008. Hjernen bak bedrageriet satt i en stilling hos Arbeids- og velferdsforvaltningen (Nav) i Trondheim, som gjorde at han kunne fatte vedtak om kontantstøtteutbetalinger.

Dette utnyttet han grovt. Siktede innvilget i alt 82 fiktive vedtak og svindlet Nav for totalt 2,2 millioner kontantstøttekroner.Fikk anonymt tipsDen tidligere Nav-ansatte i slutten av 30-årene, la kortene på bordet i en såkalt tilståelsessak i Trondheim tingrett nylig. Det gjorde også hans medhjelpere, to menn på henholdsvis 41 og 29 år. Det var et anonymt tips som til slutt avslørte hva mennene holdt på med.– NAV ble oppmerksom på saken gjennom et konkret, anonymt tips, som vi umiddelbart forfulgte og samarbeidet med politiet om, sier Bente Wold Wigum, fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag.Bedrageriet ble gjennomført ved at den hovedsiktede Nav-ansatte brukte reelle, men opphørte kontantstøttesaker. Mannen erstattet imidlertid de tidligere kontantstøttemottagernes kontonumre med sine egne og medhjelpernes. Til seg selv utbetalte han deretter ca. 880000 kroner, 29-åringen fikk overført nær 1,1 millioner kroner til sine 16 bankkonti mens 41-åringen mottok ca. 320000 kroner fordelt på åtte bankkonti.Innstramming i NavRetten mener bedrageriet var «utspekulert». Vedtaksbrevene og kvitteringslistene som Navs datasystem produserte når de fiktive vedtakene ble gjort, klarte den hovedsiktede å fjerne. Det var ingen muligheter for tidligere brukere å oppdage svindelen, opplyser politiadvokat Eli Aasland ved Sør-Trøndelag politidistrikt.Av utbetalingene til sine to medsiktede fikk den tidligere Nav-ansatte to tredjedeler tilbake. Han satt da igjen med totalt ca. 1,8 millioner kontantstøttekroner, ifølge dommen.– Dette er en meget alvorlig sak for Nav. At en medarbeider for egen vinnings skyld begår så alvorlige straffbare forhold i utøvelsen av rollen som offentlig tjenestemann, blir tatt på det største alvor. Det har blant annet medført at etaten nå innfører skjerpede kontrolltiltak for å forhindre at lignende kan skje igjen, sier Wold Wigum.Hun opplyser at det fra 15. oktober innføres en ny, skjerpet kontrollstrategi på ulike stønadsområder. Samtidig skjer en innstramming av adgangen til å endre brukernes kontonummer.Tidligere straffetI dommen går det frem at den hovedsiktede Nav-ansatte tidligere er dømt fire ganger. Blant annet har han sittet i fengsel for underslag.– Sjekker ikke Nav folks vandel når dere ansetter mennesker som skal forvalte store pengesummer?– Vi innhenter ikke vandelsattester ved tilsettinger i Nav. Jeg er ikke kjent med at det har skjedd i denne saken. Det er vanlig å innhente referanser ved tilsetting av saksbehandlere og ledere. Jeg vet også at toppledere blir sikkerhetsklarert, og at det kan innebære sjekk av vandel, men ikke på saksbehandlernivå, sier Wold Wigum.

FengselsstrafferDen hovedsiktede dømmes til fengsel i ett år og sju måneder for grovt bedrageri og brudd på taushetsplikten. Han forklarte i retten at psykiske problemer og alkoholmisbruk hadde gitt ham økonomiske problemer.29-åringen dømmes til fengsel i sju måneder for medvirkning til bedrageri. Han hevdet i retten at hovedsiktede presset og truet ham til å være med.41-åringen dømmes også for sin medvirkning. Han må sone 30 dager i fengsel, mens 50 dager av straffen gjøres betinget. Alle de siktede dømmes til å betale erstatning til Nav.– Straffene var stort sett i samsvar med det jeg påsto i retten. Hvis alle godtar straffene, kommer ikke jeg til å foreslå noen anke, sier politiadvokat Aasland.

På forsiden nå