Bilkaos uten syklister

Hvis alle syklistene i Trondheim valgte bilen i stedet for tohjulingen, ville det daglige kaoset vært nesten like ille som da Kroppanbrua nylig var stengt i sju timer.

Saken oppdateres.

Det skrekkbildet skisserer Erik Jølsgard. Ikke minst av den grunn synes han det er leit å høre når bilister skjeller ut syklistene.

Han har tall som viser at syklistene over 18 år representerer rundt 28.500 personer per dag. Den dagen Kroppanbrua var stengt, representerte den ekstra trafikkmengden på de ulike veiene 23.515 biler.

Syklistene må være raske

Han trekker også frem et annet eksempel: På heimdalsruta, der syklistene nærmest står i kø foran trafikklysene ved Sluppen, tilsvarer to grønnfaser 300 meter med bilkø. Det tilsvarer en bilkø helt opp mot E6.

– Mellom hver grønnfase er det drøyt to og et halvt minutt. Men syklistene har bare noen sekunder på å komme seg over. Det forteller litt om hvordan vi prioriterer, sier Erik Jølsgard.

Samtidig viser tall fra Transportøkonomisk institutt at samfunnet sparer tre millioner kroner for hver person som går over fra å være stillesittende bilist til å bli hverdagssyklist.

- Kan ikke kalles sykkelby

Selv om Trondheim har en relativt høy andel syklister sammenlignet med andre byer, har både Trondheim og andre norske byer en lang vei å gå før de kan kalles sykkelbyer, ifølge Jølsgard.

I Trondheim der det så langt er satt av 600 millioner til sykkeltiltak de neste ti årene, vil miljøpakken kunne bety en revolusjon for syklistene.

– Men det er ikke bare å bygge sykkelveier. Skilting, oppmerking og vintervedlikehold er viktig. Flere syklister gir behov for sykkelparkering. Det er også aktuelt med flere sykkehelser. Dessuten er kompetanseoppbygging hos planleggerne viktig, i tillegg til bedre trafikkopplæring og bedre kunnskap om adferd i trafikken, sier Erik Jølsgard.

 
 
 
 
På forsiden nå