Velger busselskap i dag

I dag faller avgjørelsen om hvilket transportselskap som får kontrakt på busskjøring etter anbud. Det står mellom tre selskaper.

Saken oppdateres.

Det er et omfattende arbeid med lukket anbudskonkurranse og lukkede forhandlinger som nå er avsluttet. I vurderingen av anbudene er det lagt særlig vekt på pris, gjennomføringsevne og miljø.

Flere hundre millioner

Kontrakten som inngås er verd flere hundre millioner kroner og er av syv års varighet, med opsjon på to år ekstra.

Underveis i denne prosessen er et av de fire selskapene som innga anbud, trukket fra videre forhandlinger. Av hensyn til konkurransesituasjonen er det ikke gjort kjent hvilket selskap dette er.

De fire anbyderne er Team Trafikk, som er eid av Nettbuss/NSB; Tide ASA med datterselskapet Tide Buss AS; Veolia Transport Norge AS som eier Gråkallbanen og som inngår i det verdensomspennende konsernet Veolia Environment samt TrønderBilene AS som er eid av Fosen ASA og Nord-Trøndelag fylkeskommune. I alt åtte selskaper meldte innledningsvis interesse for å konkurrere. Bare halvparten av dem gjorde altså alvor av det.Fem ruter

Det er konkurrert om fem hovedruter i Trondheim, nummer 4: Lade-Sentrum-Heimdal, 5: Dragvoll-Sentrum-Buenget, 6: Væretrøa-Sentrum-Romulslia, 7: Vikåsen/Reppe-Sentrum-Flatåsen og 9: Lundåsen-Sentrum-Dragvoll. Matebussrutene 13, 43 og 777 inngår i pakken.

På disse rutene er det årlig om lag 8,1 millioner reisende. Kjørelengden er 3,4 millioner vognkilometer. Pakken utgjør ca 54 prosent av passasjerene og 37 prosent av den totale ruteproduksjonen i Trondheim. Oppstart er 16. august neste år.

Oppdragsgiver er Sør-Trøndelag fylkeskommune som har etablert et eget administrasjonsselskap for å stelle med kollektivtransporten i hele fylket. I 2011 skal resten av byrutene ut på anbud.

Antatt kjørestart på disse er satt til august 2012. Med tiden kan byrutene inngå i en samlet anbudspakke. Men det er ikke avgjort at det skjer. Uansett neppe før nærmere 2020.

Sorgenfri skal avvikles som bussdepot. Dette er en del av konkurransegrunnlaget. Det betyr at selv om Team Trafikk skulle få tilslaget i dag, må selskapet belage seg på å flytte til nye depoter på Kvenild ved Sandmoen og Presthusjordet på Ranheim. Den resterende og ennå ikke konkurranseutsatte delen av TTs busstransport vil inntil videre foregå med utgangspunkt i Sorgenfri.

 
 
På forsiden nå