Alle bussruter til Team Trafikk

Team Trafikk vant anbudet om bussrutene i Trondheim og har lovet betydelig miljøgevinst.

  Foto: IVAR MØLSKNES

- Samlet sett oppfylte Team Trafikk vilkårene best i denne anbudsrunden, sier administrerende direktør Ada Myhren i Trøndelag kollektivtrafikk AS.