Alle bussruter til Team Trafikk

Team Trafikk vant anbudet om bussrutene i Trondheim og har lovet betydelig miljøgevinst.

Saken oppdateres.

- Samlet sett oppfylte Team Trafikk vilkårene best i denne anbudsrunden, sier administrerende direktør Ada Myhren i Trøndelag kollektivtrafikk AS.Tre konkurrenter

Det betyr at Team Trafikk beholder alle bussrutene i Trondheim.

De øvrige som var med i anbudsrunden var Tide Buss AS, Trøndebilene AS og Veolia Transport Sør AS.

I sitt vinneranbud forplikter Team Trafikk seg til at 41 av bussene skal være gassdrevne og 10 skal være hybrider. De øvrige bussene skal gå på diesel med euro 5-standard.

116 millioner

Dette skal gi en betydelig miljøgevinst for Trondheim.

Bussrutene som var ute på tilbud er rute 4, 5, 6, 7, 9, 13, 43 og 777. Disse utgjør 54 prosent av passasjertrafikken.

Kontrakten har en årlig størrelse på 116 millioner kroner.

- Vi er fornøyde med gjennomføringen av konkurransen og resultatet, sier Myhren.

- Bedre kollektivtilbud

Hun mener Trondheim nå får et bedre et bedre kollektivtilbud med en lavere kostnad og en bedre miljøprofil.

Myhren peker også på økt brukervennlighet for passasjerene gjennom systemet for sanntidsinformasjon som skal innføres til neste høst.

Dette betyr at passasjerene til en hver tid, både på bussholdeplassene og på bussen, skal se hvor bussen befinner seg i ruten.

 
 
På forsiden nå