Utelukker ikke et snarlig rødgrønt brudd

Varaordfører Knut Fagerbakke (SV) føler seg ikke lenger trygg på at Senterpartiet i Trondheim egentlig vil ha et rødgrønt samarbeid. Han krever en avklaring fra samarbeidspartnere i trondheimspolitikken.

Saken oppdateres.

SV, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De grønne har samarbeidet i Trondheim siden 2003. Prosjektet har blitt kalt det rødgrønne fyrtårnet i norsk politikk, og mange mener dette samarbeidet dannet starten til et rødgrønt samarbeid også nasjonalt.

I den siste tiden har imidlertid intern uenighet og åpenlys krangel preget det tidligere harmoniske miljøet i rådhuset. Nå krever varaordfører Knut Fagerbakke at både Senterpartiet og Arbeiderpartiet avklarer hva de vil med flertallet i Trondheim.

Står vi overfor en situasjon der det rødgrønne samarbeidet er i ferd med å ryke?

– Jeg utelukker ikke et brudd i denne perioden, men det er opp til Senterpartiet å avgjøre. Siden 2003 har vi sett en endring fra den kanten. Det startet veldig bra, men fra arbeidet med budsjettet i fjor høst registrerer jeg at Senterpartiet har inntatt en annen holdning til samarbeidet. De drar i en annen retning, de utfordrer den enigheten vi har hatt frem til nå. Nå snakker de om konkurranseutsetting,de var for å legge ned skoler i Trondheim og de snakker om å reforhandle vår felles politiske plattform – Lianerklæringen. Klimaet i budsjettforhandlingene var vanskelig. Det får meg til å spørre om Sp egentlig styrer mot et brudd, for så igjen å orientere seg mot den borgerlige siden i Trondheim. Det som har skjedd i høst får meg til å undre på hva motivet deres er nå, sier Fagerbakke.


Borten Moe står bak

Varaordføreren mener Trondheim Senterpartis nye politiske linje er styrt av stortingsrepresentant Ola Borten Moe, og han liker dårlig de politiske utspillene Borten Moe har kommet med i det siste, særligformuleringer som «tenk norsk» og en studietur i høst for å studere dansk flyktning- og integreringspolitikk.

– Ola Borten Moes politiske linje har stor innflytelse i Trondheim, og hans ambisjon er å vri Senterpartiet mot høyre. Han utfordrer den rødgrønne regjeringen på mange områder, og nå ser vi det samme lokalt. Hans høyredreining i innvandringspolitikken har plasser Sp mellom Ap og Frp i den saken, han reiser til Danmark for å lære av den reaksjonære politikken de driver der. Hans valgplakat på førstesiden av Adresseavisen valgdagen hadde ett ord: Norge. Jeg advarer mot den politikken som lett kan kobles til nasjonale strømninger. Sentralt har Sp tro på det rødgrønne samarbeidet, men Ola BortenMoe og hans folk i Trondheim går i en annen retning. De utfordrer det vi i SV står for. Skal samarbeide fortsette må Sp avklare hvor de vil, vi aksepterer ingen dreining mot høyre, sier Fagerbakke.


Mer katolsk enn paven

Det er slett ingen hemmelighet at debattene gikk høyt blant de rødgrønne i fjor høst da budsjettet for 2010 skulle snekres sammen. Først i tolvte time klarte de fire partiene å enes om et felles budsjettforslag.

Knut Fagerbakke er overrasket over at Arbeiderpartiet strakte seg langt for å tekkes Senterpartiet i disse budsjettforhandlingene. Varaordføreren mener både Ap og Sp var «mer katolske enn paven» i sin forståelse av den økonomiske krisen byens økonomi er inne i.

– Det opplevdes som vi levde i to ulike verdener, mellom oss og Ap/Sp. De holdt hardt på at behovet for innstramninger var mye større enn det selv rådmannen la opp til. Og det til tross for at vi har kuttet 350 millioner kroner de siste to årene. Da Ap og Sp krevde kutt utover rådmannens forslag, ble det vanskelig for oss å bli enige. Vårt utgangspunkt var å øke eiendomsskatten, men det ble umulig å skape enighet om. Det ville gitt oss nye inntekter, men i stedet ble det omfattende kutt. SV ble med på forliket fordi et brudd på budsjettet ville skapt politisk kaos, sier Knut Fagerbakke.

– Det forundrer meg at Ap ga såpass etter for Senterpartiets press i budsjettbehandlingen. Dette kom litt overraskende på oss, men jeg sier det allerede nå: Foran neste års budsjett er SV bedre forberedt.


Advarer Ap mot høyredreining

Varaordføreren stopper ikke der. Han mener også storebror i det rødgrønne samarbeidet, Arbeiderpartiet, har en rekke avklaringer å komme med før valgkampen for 2011 tar til.

– Fremtiden avhenger av om Ap vil samarbeide mot venstre eller om de vil bevege seg mot sentrum. I Ap har mange en slags drøm om å isolere Frp og Høyre gjennom et bredt politisk samarbeid med alle de andrepartiene, også KrF og Venstre. Det blir i så fall uten SV og Miljøpartiet de grønne. Jeg minner om at Ap og SV har flertall i denne byen alene. Skal KrF og Venstre inn i varmen må Ap komme dem i møte politisk. Det betyr en høyredreining som vi i SV ikke vil være med på. Et fortsatt samarbeid på venstresiden i politikken krever at det satses på et samarbeid med SV. Dette må Ap avklare, så raskt som mulig, og i alle fall før neste valgkamp.

Knut Fagerbakke mener det ikke er noen katastrofe for SV om det rødgrønne samarbeidet ryker. Han mener valgene i 2001 og 2003 viser at dersom Ap går mot høyre, så styrker det SV.

– SV kan godt leve med begge de løsningene, men vi foretrekker å være med på å styre byen. Jeg er stolt at det vi har oppnådd på disse årene. I opposisjon har vi større mulighet til å gjøre oss synlige, men vi vil miste politisk innflytelse. Senterpartiet og Ap er som reven, de har flere utganger fra hiene sine. De kan samarbeide både med oss og med sentrumspartiene. Vi i SV har kun en utgang fra hiet vårt, sier han.

Brudd vil vekke oppsikt

– Du argumenterer som om du egentlig vil kaste Senterpartiet ut av samarbeidet ved første anledning. Er det planen din?

– Nei, det må bli opp til Senterpartiet i avgjøre det. Jeg konstaterer imidlertid at rundt om i Europa så defineres rødgrønt samarbeid som en allianse mellom sosialdemokratene, sosialistene og de grønne miljøpartiene. Der er ikke partier som Senterpartiet identifiserer seg med en del av alliansen. Det har vært vanskelige tider i det siste, og det ligger store og vanskelige saker på vårt bord videre også. Men en ting kan jeg si med sikkerhet allerede nå. I februar skal vi gjennomgå Lianerklæringen. Dette gjør vi for å justere den, se hva som er gjennomført og når vi kan få gjennomført ting som gjenstår. Men vi er ikke enige om en reforhandling av det som står der. Dersom noen i dette samarbeidet tror vi er villige til å rokke ved de politiske forutsetningene, som nei til privatisering eller trepartssamarbeidet, ja da må de tro om igjen. Det kommer ikke på tale, sier Knut Fagerbakke.

– Det er knyttet mye prestige til et rødgrønt samarbeid, ikke minst på Stortinget. Vil dere bli presset til å fortsette samarbeidet fra SV sentralt dersom det kommer dit?

– Langt ifra. Dette avgjør vi helt selv. Det er selvsagt at et slikt brudd vil vekke oppsikt også nasjonalt. Men det blir ikke styrt av Kristin Halvorsen. Det er slett ikke sikkert at et brudd i Trondheim vil få nasjonale konsekvenser. Senterpartiets ledelse sentralt ønsker å satse på det rødgrønne samarbeidet, det ser mer kritisk ut her i byen. Men også nasjonalt står store utfordringer i kø, ikke minst spørsmålet om oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Den saken kan bli tøff å komme seg gjennom for regjeringspartnerne, sier Fagerbakke.

 
 
 
 
På forsiden nå