Betaler ikke én krone i bompenger

Ingen av medlemmene i formannskapet i Trondheim trenger å betale i bomringen for å komme seg til og fra jobben i rådhuset. Bomringen åpner i dag klokka 12.00 og skal i løpet av de neste 15 årene sørge for å samle inn minst fire milliarder kroner.

Saken oppdateres.

De 11 medlemmene i formannskapet i Trondheim bor slik at de ikke trenger å passere en av bomstasjonene når de skal til og fra jobben sin i rådhuset i Midtbyen. Samtlige 11 medlemmer bor slik at de med letthet kan velge en vei fra sitt hjem til Rådhuset som ikke går gjennom en av bomstasjonene som åpnes i dag.

LES OGSÅ: Uferdig bomring

Kommunalrådene Sissel Trønsdal (Ap), Ole Kr. Lundereng (Ap) og Kristian Dahlberg Hauge (Frp) bor slik at det i utgangspunktet er naturlig for dem å passere en bomstasjon. Men dersom de vil, kan de med letthet legge om arbeidsveien sin slik at de slipper å punge ut i bomringen. Dersom du kjører bil fra Kattem, der Sissel Trønsdal bor, er det naturlig å passere bomstasjonen på E6 ved Kroppanbrua, men legges turen over Byåsen så unngår hun betaling. Lundereng og Dahlberg Hauge på Selsbakk vil ved å ikke kjøre via Sluppen bru, men over Byåsen, unngå bompenger. Formannskapsmedlemmenes bostedsadresse betyr med andre ord at de, ulikt mange andre i og rundt Trondheim, selv kan velge om de vil bidra i spleiselaget for den nye transport- og miljøpakken.LES OGSÅ: Dette har de faktisk sagt om bomring

Gratis fra Byåsen

Flere av formannskapets medlemmer har bostedsadresse på Byåsen. Siden de jobber i Midtbyen trenger de ikke å bruke penger i bomstasjonene for å komme seg til og fra arbeid. Både ordfører Rita Ottervik (Ap), kommunalrådene Yngve Brox (H), Merethe B. Ranum (H), Tone Sofie Aglen (Sp) og Jon Gunnes (V) bor på Byåsen. De øvrige formannskapsmedlemmene bor enten så nært sentrum at de er innenfor bomstasjonene, eller på steder der det ikke er planlagt å sette opp noen bommer.

LES OGSÅ: Ropte skjellsord mot Rita

Utvider man dette bildet til flere topp-politikere enn bare formannskapsmedlemmene, så finner vi også gruppeleder for KrF og heltidspolitiker Odd Anders With på Byåsen, en bydel som ikke rammes av bompengeinnkrevingen. Det samme gjelder SVs gruppeleder, Elin Kvikshaug Berntsen på Persaunet. Heller ikke komitéleder Harald Nissen i Miljøpartiet De Grønne behøver å tenke på noen bompasseringer fra Lademoen til Midtbyen. Hverken fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) eller leder i Trondheim Ap, Rune Olsø, vil bli nødt til å bruke sine lønninger på bompenger når de forflytter seg fra boligene sine til Midtbyen.

Rødts Arne Byrkjeflot på Byåsen og pensjonistpartiets gruppeleder Trond Ole Svenkerud passerer heller ingen bomstasjoner på vei til sine kontorer i rådhuset. Svein Otto Nilsen, Demokratenes gruppeleder i bystyret, som bor på Vikåsen, kan kjøre gratis inn på E6 når påkjøringsrampene blir avgiftsfrie fra i dag.LES OGSÅ: - Et nytt sugerør ned i lommeboka vår


Dobbeltmoral

Samtlige partier i Trondheim, med unntak av Høyre, Frp og Demokratene, har stemt for transport- og miljøpakken i Trondheim, som i all hovedsak skal finansieres gjennom bompenger. Kommunalråd Kristin Dahlberg Hauge synes det lukter dobbeltmoral av at formannskapets medlemmer ikke må passere en bomstasjon på vei til og fra jobb.

– Jeg har i løpet av de siste dagene blitt kontaktet av mange familier og næringslivsfolk som alle er bekymret og som vil få økt sine utgifter med over 1000 kroner i måneden fra i dag. Dette er folk som ikke har noe annet valg enn å kjøre bil, og må kjøre gjennom bomstasjonene. Så ser vi at politikerne som har bestemt dette ikke blir nødt til å kjøre gjennom denne bomringen. Jeg kan godt forstå at folk blir rasende av slikt. Først begår det politiske flertallet et stort løftebrudd ved å love at det ikke skal innføres bompenger, så lar de alle andre betale når de likevel bryter løftet og bygger en ny bomring. Det er provoserende, sier Dahlberg Hauge.

Også Høyres Yngve Brox finner dette snodig.

– Det er vel mer eller mindre tilfeldig at formannskapets medlemmer bor der de gjør, men jeg har tenkt over at dette kan virke litt snodig. Bomstasjonene ligger jo i nærheten av de stedene der det skal bygges ny vei, og dermed unngår vi på Byåsen bomstasjoner mellom oss og Midtbyen, sier Brox.

LES OGSÅ: Bare én av tre bilister må betaleAlltid urettferdig

Brox mener det er staten som i prinsippet skal betale for de nye veiprosjektene, og stemte mot bomringen.

– Denne saken viser jo hvor urettferdig et bompengesystem er. Uansett hvordan man setter opp disse bommene, så kan det aldri bli rettferdig. Man kunne satt opp masse nye bommer for å rette opp skjevheter, men det ville bare skapt nye tilfeller av skjevfordeling og urettferdighet. Det er derfor bompenger er en dårlig måte å finansiere veier på. Vi kunne levd med bomstasjoner som ble satt opp bare der det bygges ny vei, og at dette skjedde samtidig som de nye veiene ble bygget. Slik dagens transport- og miljøpakke fremstår, kunne vi ikke gi vår støtte til det, sier Brox.

Folk i kommunene rundt Trondheim har reagert på at de må være med å betale for bygging av nye veier og gang- og sykkelstier i Trondheim. Brox mener at kommunene rundt, som bruker veinettet i Trondheim, må finne seg i å betale for det.

– Jeg håper de innser at bygging av gang- og sykkelstier i Trondheim er viktig, og at den trafikken de er med på generere inn og ut av byen, øker behovet for slike gang- og sykkelstier. Det er noe av det som er bra med dette prosjektet, at skoleveiene til våre barn blir tryggere. Flertallet har bestemt at vi skal ha en bomring, jeg tror aldri det vil være mulig å fordele byrden rettferdig på den måten. Derfor burde man sørget for en annen finansiering som ikke rammer så skjevt, sier Brox.

 
På forsiden nå