Sjekker havnefisken for miljøgifter

Fisken, som i vinter ble fanget ved syv ulike plasser i havneområdet i Trondheim, undersøkes nå for metaller og andre miljøgifter. Innsamlede data skal sammenlignes med undersøkelsen fra 2001.

  Foto: STEINAR FUGELSØY

Saken oppdateres.

Med skarp kniv og drevent håndlag skjærer ingeniørene ved Analysesenteret ut fileter og lever fra de halvtinte torskene.

Etter å ha tilbrakt noen uker i fryseboksen på Trondheim kommunes analysesenter sammen med flyndre, skal nå vitale deler av havnetorsken etter hvert over i flytende form på reagensglass.



– Vi måler lengde og vekt for å kunne sammenligne med data fra undersøkelsen som ble gjort i 2001. Da kan vi også si noe om fiskens kondisjon – rett og slett om den har trivdes godt, sier ingeniør Eirin Pettersen.

– Prøvetakingen fra hver fisk er proporsjonal med lengden. Er fisken 55 centimeter skjærer vi ut en filet på 5,5 centimeter og leveren undersøker vi i sin helhet.



Forsinket av kulde og krabbe



Torsk og flyndre, som ble tatt i vinter, har fylt tre frysere på Analysesenteret. På grunn av en streng vinter og uvanlig mye krabbe i havnebassenget har det tatt byfisker Halvor Olsen måneder å samle inn fisken som er med i undersøkelsen.

Matfisken er samlet inn fra syv prøvepunkter i havnebassenget fra Høvringen til Østmarkneset, samt fra en referansestasjon ved Folafoten på Byneset. Ifølge prosjektleder Silje Salomonsen ved miljøenheten i Trondheim kommune var hovedfokus på områdene nært land, men det er også ønskelig å se på om forurensningen sprer seg ut mot Munkholmen.





– Nå er all fisken som skal være med i undersøkelsen innlevert. Vi fikk dessverre ikke inn ønsket antall fisk fra hver stasjon, men mengden er nok til at det er representativt for stasjonen, sier Salomonsen, som roser byfisker Olsen for å ha deltatt i forskningsprosjektet.



Fisk i flytende form



For å gjøre prøvene tilgjengelig for kjemisk analyse må torsk og flyndre over i væskeform. Det skjer ved at lever og filet tilsettes syre og «kokes» på flere hundre grader i mikrobølgeovn under noen og tredve graders atmosfærers trykk.



– Alle prøver må gjøres kontrollert, sier Arne Magnus Jensen, fagleder ved kjemisk laboratorium ved Analysesenteret.

– Vi på Analysesenteret sjekker fisken for metall, mens den organiske analysen foregår ved Eurofins i Moss.



At torsken er glupsk og spiser av havnebunnens fristende innhold viste mageinnholdet, som til og med inneholdt et ledningsklips.



Sammenlignes med 2001



I tillegg til resultatet av fiskeprøvene blir også resultatet av 90 prøver fra sjøbunnen – 75 grabbprøver i overflaten og 15 kjerneprøver – sendt til Norges Geotekniske Institutt og Det Norske Veritas, som skal ferdigstille rapporten. Når svarene fra undersøkelsen er klar er det Mattilsynet som gir råd om hva som bør spises eller ikke.



– Undersøkelsen fra 2001 førte til en anbefaling om ikke å spise fiskeleveren fra østsiden (Nidelven og Nyhavna-området) eller blåskjellene fra vestsiden (Ilsvika). Når vi har de nye resultatene klare om ikke så lenge kan vi igjen gå ut og anbefale byens befolkning hva som er trygt å spise, sier Salomonsen.



 
        
            (Foto: STEINAR FUGELSØY)

  Foto: STEINAR FUGELSØY

På forsiden nå