Trøndersk mot sørlandsk i sykehusheisen

Roboten som vil inn i heisen, snakker kav trøndersk. Kvinnestemmen som opplyser om etasjehøyden, har derimot sørlandsk aksent. Sånn går no dagan på St. Olavs Hospital.

Saken oppdateres.

Dialektblandingen skyldes at den sveitsiske heisprodusenten Schindler har norsk hovedkontor i Vennesla utenfor Kristiansand, hvor kvinnen med heisstemmen er ansatt.Sørlandsk i alle heiser– Hun har lest inn varslene om etasjehøyder på en fil som brukes ved alle heisinstallasjoner rundt om i Norge. Skulle vi ha gjort unntak for heisene på St. Olavs Hospital, måtte vi ha omprogrammert det hele med en trønderstemme, og det syntes vi ikke var bryet verdt, sier prosjektleder Rune Møretrø ved Schindler-kontoret i Vennesla.Han tilføyer at han har fått flere henvendelser fra Trondheim om dialektvalget i sykehusheisene, men de fleste har nevnt det som en kuriositet til å humre av.– Når dere nå ikke får en trønderstemme i heisen, får dere nøye dere med det nest beste, sier Møretrø.Uforfalsket trønderskDesto mer gledelig er det da at de 21 robotene som transporterer varer rundt om i sykehuskorridorene, snakker uforfalsket trøndersk, alle som én.«Fløtt dæ, æ ska fræm» kommer det fra de munnrappe robot-trallene hvis du stiller deg i veien for dem der de beveger seg med gangfart på fire-fem kilometer i timen.– Robotene hadde opprinnelig engelsk som morsmål, men da St. Olavs Hospital var først i Norge med å bestille de avanserte innretningene, lå det selvfølgelig i kortene at de skulle kommunisere på trøndersk. Vi har brukt både mannlige og kvinnelige stemmer av hensyn til kjønnsbalansen, sier teknisk sjef Terje Stenerud ved Allmennteknisk avdeling på hospitalet.Alenegående vognerRobotene har betegnelsen AGV, som står for Alenegående vogn. Noen prøveeksemplarer ble tatt i bruk ved St. Olavs Hospital allerede i 2006, men det er først i år man har fått full robotpark med 21 traller, ifølge Stenerud.Ved hjelp av sensorer finner de veien selv, de bestiller og tar heisen alene, og de merker selv når det er behov for å oppsøke en ladestasjon. Dessuten har de altså et betydelig ordforråd, som de ikke nøler med å bruke hvis tobente kommer i deres vei. «Pass dæ, no starte æ», kom det fra en kvinnelig AVG-er vi møtte nede i kulverten som forbinder de nye sykesbygningene. «Æ skifte' rætning», svarte en mannlig kollega.Avansert teknologiEn sjelden gang kan en AGV bli stående å stange mot veggen som dermed blir bedt om å «fløtt sæ», forteller Torgeir Wikhammer og Espen Dragset, to av sommervikarene i hospitalets Driftsservice. De er begge fascinert av den avanserte teknologien som ligger til grunn for robotenes aksjonsradius.Terje Stenerud opplyser at robotene har en klar prioritering av oppgavene. Viktigst er frakt av mat til pasienter og sterilt gods til operasjoner. Dernest kommer levering av sengetøy til avdelingene samt henting av pappemballasje. Øvrig avfall blir fjernet gjennom et søppelsug.– St. Olavs Hospital er blitt Europas mest avanserte sykehus med hensyn til teknikk. Det samme gjelder pasientbehandling, konkluderer Stenerud.

 
På forsiden nå