- Sjøflyplass er en risiko for drikkevannet

Sjøflyplassen på Jonsvatnet i Trondheim er en risiko for byens drikkevannskilde, mener Mattilsynet.

  Foto: LENA KNUTLI

Saken oppdateres.

Trondheim kommune får dermed faglig støtte for sitt ønske om at Trondheim Flyklubb må avvikle sjøflyaktiviteten på Jonsvatnet, går det fram av et brev fra Mattilsynet til Samferdselsdepartementet.

Overordnet hensyn

«Beskyttelse av drikkevannskilden er et overordnet samfunnshensyn», skriver Mattilsynet i en uttalelse i tilknytning til en klagesak som nå behandles for andre gang av departementet.

Striden om sjøflyplassen har pågått i flere år. Samferdselsdepartementet bestemte i 2007 at flyklubbens konsesjon ikke skal fornyes når den utløper i 2013. Denne avgjørelsen ble klaget inn til Sivilombudsmannen, som ba departementet behandle saken på nytt. Begrunnelsen for dette var at den samfunnsmessige nytteverdien av sjøflyplassen etter Sivilombudsmannens mening var mangelfullt belyst.

Må trygge drikkevannet

Mattilsynet skriver at eventuell samfunnsmessig nytteverdi av sjøflyaktivitet ikke er en del av Mattilsynets ansvarsområde. «Vi finner det imidlertid naturlig å presisere at hensynet til trygt og sikkert drikkevann er et overordnet samfunnshensyn, og at dette må vektlegges ved avveining mot andre samfunnsinteresser», heter det i brevet.

 
        
            (Foto: LENA KNUTLI)

  Foto: LENA KNUTLI

 
På forsiden nå